Datakoppel
En datasession kopplas upp på ungefär samma sätt som ett röstsamtal, men istället för MSC heter huvudaktören Serving GPRS Support Node (SGSN). Istället för VLR har den ett SGSN Location Register (SLR). SGSN gör precis samma sak, nämligen verifierar användarens tjänster och profiler. Är allt i sin ordning kopplas datakopplet upp mot en Gateway GPRS Support Node (GGSN), som är gatewayen mellan telefonsystemet och Internet.

Cellbyte

Antag att du är ute och går med din telefon och lämnar cellen, det vill säga kommer utanför en basstations räckvidd. Då kommer du in i en ny cell. Telefonen undersöker hela tiden från vilken (tillåten) sändare den har bäst signal. Skulle cellerna vara av samma typ av teknik (båda är 2G) och hanteras av samma BSC sker ingen kommunikation mot MSC utan BSC gör en överflyttning (handover) mellan de basstationer som den hanterar. Skulle man emellertid byta teknik, exempelvis från 2G till 3G kommer samma identifikationsprocess som tidigare att användas under pågående samtal. När telefonen säkert har hunnit över till den nya cellen, släcker man dataströmmen till den förra.

alt
Här står en basstation utspridd på Tele2:s tak så man kan se delarna. A är antennen som strålar ut över nejden. Som du ser lutar den nedåt en smula, för att inte slösa uteffekt bort mot horisonten. Antennen har flera delantenner som matas av varsin slutförstärkare (F) som i sin tur får sin signal från sändtagarna (S). Dessa ansluts med en kabelstam (K) mot basstationscontrollern en bit bort. Vajern som följer taket åt vänster är åskledaren.

4G

4G eller LTE är ett specialfall eftersom systemet inte har någon talkanal för röstsamtal. Istället är all kommunikation baserad på TCP/IP och är ren datatrafik. Man kan inte ”prata 4G-telefon” såvida inte operatören har aktiverat telefonifunktionen VoLTE (Voice over LTE) eller telefonen inte själv har en klient för Voice over IP, som Skype eller liknande, och B-abonnenten har samma klient. Har man inte det och absolut vill föra ett vanligt röstsamtal kopplas telefonen automatiskt över till en 2G- eller 3G-basstation i närheten. Det finns alltid en basstation med talkanal tillgänglig och när telefonen vill ringa ett röstsamtal, används denna.

Anslutningsproceduren mot växeln är likadan som för 3G, men talsystemen är inte involverade. Istället för SGSN finns en funktion kallad Mobility Management Entity (MME), som använder sig av databasen Home Subscriber Server (HSS) och får som tidigare reda på vilka tjänster SIM-kortet har rätt till. Datakopplet går ut via Serving/PDN Gateway (S/P-GW), en gateway mot Internet.

basstationscontroller
En basstationscontroller som innehåller logiken för ett antal basstationer utspridda på Tele2:s tak i Kista. Anslutningarna från basstationerna och kraften till dem går på kabelstegar, medan nätverksanslutningen försvinner ned genom taket och går vidare till datorhallen.

Teleräkningen
För varje samtal skapas en Call Details Record (CDR) som flyter in i faktureringssystemet Billing and Customer Administration (BCA), som har prislistor för olika samtalstyper, utlandssamtal, antal tankade megabyte mm. Skulle man befinna sig utomlands kopplas inga samtal via de svenska systemen, utan det enda som kommer hem till Sverige är CDR.

Positionering

Nätet positionerar vid behov anslutna enheter med hjälp av triangulering, för att räddningstjänsten 112 och myndigheterna kräver det. Det går till så att positioneringssystemet går ut och frågar telefonen om signalstyrkor, som svarar att ”jag hör de här basstationerna (Cell-ID) med de här signalstyrkorna”. Positionen tas ungefär var 25:e minut och i samband med samtal eller SMS, för att polisen ska kunna ta reda på var en brottsling befunnit sig.

Systemet kartlägger en persons rörelser på ganska detaljerad nivå och får bara lagras i sex månader. Det finns rättsfall där positioneringen hjälpt till att fälla grova brottslingar och andra där positioneringen friat misstänkta. Lagringen är politiskt känslig, för så fort polisen får nya möjligheter att spåra knarksmugglare och bombmakare, finns det tio argument emot. Mer signalspaning kommer det att bli, så som handeldvapen, handgranater och knark numera flödar in i Sverige. Det trista är om myndigheterna glömmer radera data kring oskyldiga, men det är sannerligen inte Tele2:s fel.

Sida 2 / 3

Innehållsförteckning