virus

Nu nöjer sig ransomware inte längre med att låsa dina filer. Utpressarviruset Chimera säger sig stjäla dem, och hotar med att sprida dina bäst bevarade hemligheter om du inte öppnar plånboken.

Viruset har upptäckts i Tyskland där det i första hand riktats mot företag, skriver Anti-Botnet Advisory Centre. Det sprids via mejl som länkar till filer på ett Dropbox-konto.

Läs också: Betala lösensumman för att bli kvitt ransomware? Ja, ibland är det enda utvägen

När Chimera infekterar datorn börjar programmet kryptera alla filer det kommer över. När användaren försöker starta om sin enhet kommer ett meddelande där viruset ber om en lösensumma på runt 6 000 kronor i bitcoins för att skicka krypteringsnyckeln. Så långt liknar det de flesta andra moderna ransomware.

Skillnaden är Chimera inte nöjer sig med att låta dina filer förbli låsta. I utpressningsbrevet står det att de kommer att publicera dina filer offentligt om du inte betalar. I värsta fall kan det innebära företagshemligheter som sprids vind för våg på nätet.

Läs också: Ny utpressningsbluff riktas mot svenska småföretag

Hittills har Anti-Botnet Advisory Centre inte sett några bevis för att information faktiskt har stulits eller publicerats. Som föreningen själva konstaterar är det opraktiskt för utpressarna att överföra och spara stora mängder data. Men kanske kan själva hotet vara tillräckligt för att den som sitter på känsliga filer ska lockas att betala.