Polisen har idag ingen rätt att bugga lokaler. Ett förslag från regeringen vill ge polisen möjligheter.

I ursprungsförslaget undantas läkarmottagningar och tidningsredaktioner, men samtidigt säger Anne Rapp, rättsakskunnig på justitiedepartementet att man är öppen för undantag.

- Utgångspunkten att en sådan plats inte ska få buggas. Sedan finns en liten möjlighet att göra det om det finns synnerlig anledning att anta att platsen som sådan - i det här fallet en massmedieredaktion - används för ett brott som kan ligga grund för buggning, säger Rapp till Dagens Nyheter.

Kritik har kommit mot regeringens förslag. Bland annat menar Journalistförbundets ordförande Agneta Lindholm att om lagen går igenom riskerar den att uppluckra meddelarfriheten och källskyddet.