Beräkningar som skulle ta en vanlig dator flera tusen år kan D-Wave 2X utföra på några få sekunder, säger Google efter ett inledande experiment. Tidigare i höst inledde de ett samarbete med Nasa som går ut på att undersöka vad kvantdatorer har för potential.

D-Wave 2X är en av de mest avancerade kvantdatorerna som tagit fram hittills, och om den lever upp till löftena kan bli ett genombrott för tekniken.

Kvantdatorer kan utföra beräkningar mycket snabbare än vad vi är vana vid. I en vanlig dator representerar varje bit en etta eller en nolla, i en kvantdator kan varje bit vara en etta och en nolla samtidigt. I teorin betyder det att uträkningar kan gå oerhört mycket snabbare, eftersom en kvantdator kan testa många värden samtidigt istället för att beta av dem ett i taget.

Forskningen kring kvantdatorer är fortfarande i ett tidigt skede, och de är långt ifrån kommersiellt bruk. Men de första experimenten med D-Wave X2 visar vilka möjligheter som finns.

Datorn fick köra ett optimeringsproblem och resultatet blev smått osannolikt. D-Wave X2 löste, enligt Google, problemet 100 miljoner gånger snabbare än en vanlig dator med enkärnig processor skulle klarat, rapporterar IDG News.

Men det finns fortfarande många hakar med kvantdatorer. Inte minst att D-Wave X2 löste ett problem som den är byggd specifikt för att lösa. Den lär alltså inte kunna utföra andra beräkningar lika galant.

Läs också: Nasa har filmat solens yta i 4K – se den fantastiska filmen här

Just optimeringsproblem är å andra sidan ett fält där Nasa kan få oerhört hjälp av kvantdatorer. Ett vanligt exempel är det så kallade handelsresandeproblemet som går ut på att hitta den kortaste resvägen mellan handelsstäder. Det är enkelt när det bara är några få städer, men ju fler som läggs till på rutten, desto krångligare blir det att hitta den optimala lösningen.

Ganska fort blir det för många vägsträckor för att en vanlig dator ska kunna ge ett svar inom rimlig tid. Men problemet som Nasa och Google körde genom D-Waves kvantdator på några sekunder hade nästan 1 000 sådana variabler.

Det skulle kunna bli väldigt hjälpsamt för Nasa, som gör komplicerade optimeringsberäkningar inför varje rymdfärd.

– Nasa har en stor mängd applikationer som inte kan lösas optimalt på rimlig tid på traditionella superdatorer på grund av att deras exponentiellt ökande komplexitet, så system som använder kvantmekanik… de ger en möjlighet att lösa sådana problem, sa Rupad Biswar som jobbar på Nasa Ames under en presskonferens.