Utvecklingsavdelningar (på engelska development som förkortas dev) arbetar allt mer med agila utvecklingsmetoder, då kraven ökar på att fler applikationer ska utvecklas fortare. Kontinuerlig distribution förkortar utvecklingsprojekten med ständiga uppdateringar. Kontinuerlig integration testar ändringar om de fungerar med andra ändringar. Kontinuerlig leverans ger återkoppling från affärssidan. Mål och visioner styr utvecklingen mer än tekniska krav.

Systemförvaltning med drift och support (på engelska operations som förkortas ops) ansvarar för att system är användbara, pålitliga, stabila och kompatibla och har svårt att följa utvecklingsavdelningens snabba tempo.

Läs också: Open source-utvecklare anklagad för att vara superhackare – "händer ganska ofta"

Driften anser att utvecklarna levererar applikationer som inte fungerar tillräckligt bra i systemet, vilket höjer driftkostnaden. Utvecklarna å sin sida tycker att applikationerna fungerar bra i deras egna miljöer, och ser systemförvaltningen som en bromskloss. Skillnader i motivation, processer och verktyg bygger en mur av oförståelse mellan de två. Devops är tänkt att riva den muren.

Kris Buytaert
Kris Buytaert.

– Det startade som en gräsrotsrörelse, minns Kris Buytaert, en av initiativtagarna till konferensen Devops Days i Gent där begreppet lanserades 2009. Syftet var att diskutera hur man får alla intressenter i ett it-projekt att samarbeta över applikationens hela livscykel.

Idag förknippas devops med automatisering av infrastrukturen. För automatiseringen använder man standardverktyg som gör det lättare att dela information och uppgifter samt skeppa nya produktversioner på kortare tid. Konfigurationshanteringsplattformar abstraherar infrastrukturens delar till kod för att automatisera och orkestrera den kontinuerliga leveransen. Andra verktyg standardiserar byggen, övervakar system eller spårar förändringar genom miljöerna. Exempel är containertekniken Docker, integrationsverktyg som Jenkins och Vagrant, versionhanterare som Git samt konfigurationshanterare som Chef och Puppet.

– Det är vanligt att kalla verktygen för devops, men det missar poängen att leverera ett affärsvärde, varnar Ulf Månsson.

Han är operationsansvarig på dataanalysföretaget Recorded Future och tidigare medarrangör av Devops Days. Devops är inte heller en ny funktion i organisationen som kan bli ett eget stuprör. Utvecklare och drift måste börja fungera som ett team i en gemensam kultur. Teamets storlek måste anpassas till uppgiften, resultaten mätas och belönas efter deras framgång för projektets hela livscykel.

– Devops kan göra en utvecklingsorganisation 5–40 gånger mer effektiv. Det går att få ut funktionerna som man vill ha dem betydligt snabbare och med högre kvalitet. Tidigare mättes arbetet i kostnad per timme, nu i kostnad per funktion, förklarar Ulf Månsson.

Läs också: Utvecklaråret 2016 bjuder på (minst) fyra stora utmaningar

Tidigare har det varit molnföretag och startups som varit snabbast med att ta till sig devops. Molnföretagen har resurserna, startups har många nya projekt att rulla ut och få system sedan tidigare att drifta. Nu börjar mer traditionella företag ta till sig organisationsmodellen.

Bonnier News har tagit tillbaka sin utveckling och startat en grupp som stöttar och ger expertis till teamen att tillämpa devops. En del av systemen, som de för tidningsprenumerationer, går tillbaka till 90-talet.

Fredrik Ögren, devopschef på Bonnier News
Fredrik Ögren, devopschef på Bonnier News.

– Förr byggde vi monolitiska system. Idag är vi är mer datadrivna och utvecklar efter vad läsarna gör på sajterna. Vi kan skriva om funktioner som en egen tjänst och lägga ut i produktionen utan att påverka äldre system som går att bygga runt, berättar Fredrik Ögren, devopschef på Bonnier News.

– Det finns tre mallar efter storlek för applikationerna; small, medium och large. Vi driftar bara det som drar in användare, säger han.

Kulturskiftet har gjort utvecklarna medvetna om driftkostnaderna.

Principerna bakom devops är inte nya men de har förts samman till en sammanhängande idé om hur kvaliteten och hastigheten i leveranscykeln kan förbättras. Devops ger it-avdelningen sätt att stärka samarbetet mellan utvecklare, systemadministratörer, kvalitetssäkrare, testare och säkerhet. Tillsammans med automatiseringen kan man använda personalen till viktigare uppgifter än dem som datorer kan sköta.

Läs också:
Allt om Microsoft Azure
Här intar Amazon Web Services Katrineholm – nu hoppas staden på ett lyft

Fakta

Informationsbrevet DevOps Weekly: http://www.devopsweekly.com/

Podcasts om DevOps http://devopscafe.org/

Konferensen Devops Days hålls i flera olika städer: http://www.devopsdays.org