Tiotusentals personer jobbar med mjukvarutester och kvalitetssäkring av mjukvara i Sverige. Lägg till det mer renodlade systemutvecklare som engagerar sig i testuppgifter, folk som arbetar med kravställning för mjukvara och även kontrollerar att kraven uppfylls, samt andra som på något sätt kontrollerar mjukvarukvalitet.

Kort sagt, det arbetas mycket med tester. Trots det klagas det kontinuerligt på att det testas för lite, och för dåligt, och många som arbetar med tester ger uttryck för att deras arbete inte uppmärksammas och värderas tillräckligt.

Läs också: Vad är det folk pratar om när folk pratar om Scrum?

Var är det skon klämmer? Är testare för isolerade gentemot andra som jobbar med mjukvaruutveckling? Mot det talar att många som arbetar agilt försöker integrera tester med andra moment i projekten, och även att integrera testare med andra yrkesgrupper. I vissa fall försöker man ge ansvar för både kodning och tester, och även andra uppgifter, till en och samma person.

Ändå upplever konsultföretag som jobbar med tester ett ökat behov av specialisering. System Verification med huvudkontor i Malmö är ett exempel:

Magnus C Ohlsson
Magnus C Ohlsson.

– Många företag börjar få ordning på sina tester och börjar arbeta med specialiserade tester, till exempel av prestanda och användbarhet. Då behöver de specialkompetens, säger Magnus C Ohlsson, som arbetar som teststrateg och kvalitetssäkringsspecialist på System Verification som även erbjuder utbildningar.

Han beskriver vidare att System Verification får förfrågningar om att både stå till tjänst med specialiserade testresurser och att ta helhetsansvar för kvalitetssäkring.

– Vilka tjänster som efterfrågas kan bero på mognadsgraden hos kunderna, vad gäller tester. Man ska också tänka på att det finns många olika typer av tester, det är svårt att kunna allt på ett företag.

Läs också: It-forskaren: ”Vad händer om vi har fel?”

Magnus C Ohlsson har dock klart för sig hur hans drömprojekt ser ut från ett testperspektiv:

– Jag triggas av att samarbeta med utvecklare. Det fungerar bäst när kodning och tester växer samman. Då kan testare med breda kunskaper lämna lösningsförslag till utvecklare och utvecklare kan bidra till tester.

Att det finns efterfrågan både på helhetsåtaganden och specialiserade testresurser, samt både på att arbeta med tester som är integrerade med andra utvecklingsuppgifter och på nischade testuppdrag är naturligtvis ett tecken på att testområdet generellt har varit eftersatt. Det behövs helt enkelt mer av allt.

Inom vilka nischområden är det man upplever efterfrågan hos System Verification?

– Testautomation, prestandatester, till exempel för att klara belastningstoppar, och säkerhetstester. Det finns naturligtvis renodlade säkerhetsexperter, men vi som arbetar med tester får allt mer att göra inom det området.

Testautomation är i dag ett krav för att lyckas med kontinuerliga leveranser i mjukvaruprojekt. Men Magnus C Ohlsson höjer ett varningens finger:

– Det finns en övertro på att testautomation ska ge tid över för andra arbetsuppgifter.

Man kanske ska se det som att testautomation är ett krav i vissa sammanhang, inte ett undermedel.

Fakta

System Verification är ett konsultföretag som arbetar med kvalitetssäkring och tester av mjukvara. Man erbjuder även utbildning. System Verification grundades 2002 och har i dag 150 anställda. Huvudkontoret finns i Malmö och det finns även kontor i Lund, Göteborg, Stockholm, Köpenhamn och Sarajevo. System Verification går med vinst.