Devops och kontinuerlig leverans (continuous delivery) är två av de starkaste trenderna inom företags-it just nu och de är intimt sammankopplade. För att lyckas med kontinuerliga och snabba leveranser av applikationer och tjänster väljer många att satsa på devops, alltså att föra samman roller, verktyg, organisation och annat som har att göra med å ena sidan utveckling och å andra sidan drift.

it-drift

Och nu börjar allt fler dra den logiska slutsatsen av det här. Det är inte bara devops som är målet, utan noops (no operations, ingen drift). Hur ska det gå till? Jo, genom att alla processer, verktyg och plattformar är så automatiserade att det bara ska vara att trycka på en knapp för att ta en applikation i drift. Och sedan ska allt bara fungera. Enkelt uttryckt.

Läs också: Alla pratar om devops – men vad är det egentligen?

Man kan diskutera hur rimligt det är att utvecklare ska kunna lämna i från sig applikationer och tjänster som sedan inte kräver någon handpåläggning under drift. Men utvecklingen går utan tvekan åt det hållet.

Om nirvana uppnås, alltså att driften verkligen blir automatiserad, lär en hel kader av människor som jobbar med drift få se sig om efter nya jobb. Driftrelaterade jobb kommer helt enkelt att försvinna.

Är noops en bra vision?

– Det är en rimlig vision och en jättebra strävan. Utvecklingen går mot algoritmer som tar snabbare och bättre beslut om driftsfrågor, säger Daniel Andersson, chef för utveckling och test på Pensionsmyndigheten.

Hur långt borta är automatiserad drift?

– Den behöver inte vara så långt borta om man bygger något nytt från början och tar sig en rejäl funderare på de här sakerna. Men att anpassa existerande lösningar till automatiserad drift är något helt annat, det blir väldigt mycket svårare, säger Daniel Andersson.

Anders Eriksson, vd på konsultföretaget Softronic, tror inte att automatiserade lösningar är så långt borta rent tekniskt. Men han påpekar att det ställs nya krav på utvecklarorganisationer:

– Applikationerna måste konfigureras och det finns extremt viktiga kompetenser som måste in i utvecklarteamen, till exempel om datakommunikation, prestanda och säkerhet. Arkitektur kan man kalla det, någon måste förstå hur allt hänger ihop, säger Anders Eriksson.

Han påpekar också att mycket hänger på att automatiserade tester fungerar.

Läs också: Utvecklaråret 2016 bjuder på (minst) fyra stora utmaningar

Anders Janmyr som är systemutvecklare på konsultföretaget Jayway är skeptisk till ”driftfria” applikationer:

Anders Janmyr
Anders Janmyr.

– Det är en bra vision, men någon form av drift behövs, till exempel initial konfiguration och övervakning. Jag tror inte man kommer i från det, säger Anders Janmyr.

Patrik Löwendahl som är teknik- och innovationschef på konsultföretaget Avanade har en pragmatisk inställning till begreppet noops:

– Det blir som med allt annat, man siktar mot 100 procent och når 80 procent, säger Patrik Löwendahl.

Han tycker att det är bra om företag kan fokusera på sina kärnverksamheter och ägna mindre energi åt it-drift. Hans syn på saken är att användning av molntjänster ändå är ett första steg mot noops:

– Driften sköts någonstans, men man ser det inte.

I praktiken i dag ser det ofta ut som för Olga Stern som både utvecklar och sköter driften av sin egen webbtjänst Genews. Tjänsten som mäter könsfördelning i nyhetsmedia körs på Microsofts molnplattform Azure.

– Det finns ett grafiskt användargränssnitt på Azure för att skala upp och ner användningen. Sedan använder jag en tjänst som heter Pingdom för att kontrollera att min tjänst är i gång. Jag använder verktyg för att bygga nya versioner som ska tas i drift och checkar in dem via Github, säger Olga Stern som är tjänstledig från ett konsultjobb på Valtech.

Rent arkitekturmässigt har hon byggt Genews som en ”vanlig webbsajt” baserad på en viss typ av roll som finns fördefinierad. För att förenkla allt replikeras data automatiskt från produktionssajten till en utvecklingsmiljö, så att vidareutveckling kan ske med tillgång till relevanta data.

Sammantaget har Stern baserat sin tjänst på färdiga ”mallar” när det är lämpligt, sedan automatiserat punktvis och valt så smidiga verktyg som möjligt för att utföra vissa uppgifter. Det är inte noops, men kanske ”lowops”?