Molntjänster gör just nu sitt intåg i många företag. De finns i flera olika utformningar, men här ska vi titta på infrastrukturtjänster, Infrastructure as a Service (IaaS), vilket betyder att du erbjuds en virtuell infrastruktur, men får själv hantera servrarna inklusive patchning av OS.

Det finns helt klart fördelar med molnet. Extremt kort startsträcka utan några investeringar, enkel skötsel och flexibel kostnadsbild gör att allt fler företag troligen kommer att se fördelar och påbörja pilotprojekt i molnet under de kommande åren.

Innan du sätter tänderna i ett IaaS-projekt måste du se till att det är okej att lagra data i andra länder. Det är också väldigt viktigt att se efter vilka ytterligare tjänster du kan behöva. Backup, övervakning och andra tjänster kan vara bra att ha i många fall och här skiljer sig leverantörerna mycket åt.

Vi har testat åtta olika leverantörer för att se vilka företag som bäst kan erbjuda en lösning där man själv hanterar sina servrar, utan någon egentlig inblandning av leverantören när man väl skapat sitt konto.

Läs också: Livet utan lokalt AD - är det dags att ta steget till molnet fullt ut? 

Vi tänker oss ett företag som har behov av stor beräkningskapacitet och snabb lagringslösning. Det behövs alltså mycket processorkraft och mycket RAM. De funderar på att börja placera servrar i molnet för att spara tid och pengar genom att slippa hantera en lokal, fysisk infrastruktur. Lösningen ska vara enkel att komma igång med, ha god prestanda och vara enkel att administrera på egen hand. Företaget använder främst Windowsservrar.

Så gjorde vi

Vi registrerade oss hos olika IaaS-leverantörer och skapade en server med maximal publikt tillgänglig konfiguration avseende CPU och RAM. Vi körde sedan prestandatest på disk (IOMeter) och nätverk (speedtest.net mot Stockholmsnod) hos alla leverantörer för att se hur de stod sig mot varandra. Disktest gjordes mot enstaka datadisk på snabbaste tillgängliga lagring. Vi använde också Geekbench 3 för att mäta snabbhet på CPU-intensiva operationer.

Vi bedömde också hur enkelt det var att administrera miljön, vilka kringfunktioner som fanns och hur enkelt det var att genomföra själva registreringen för att komma igång.

Inställningar IOMeter:
16 Utestående IO operationer
50% Läs- och 50% Skrivoperationer
50% Slump och 50% sekventiellt data
15 sekunders ramp-up tid
32 K blockstorlek
4 GB Testfil