Glesys
Glesys har en ren och snygg portal, men har lite annorlunda filosofi avseende diskhantering som känns begränsande.

Glesys

Vi skapar enkelt ett konto hos Glesys och får det aktiverat efter kontakt med Glesys support, snabbt och smidigt. Vi får snabbt kontroll på miljön i portalen som är enkel och logiskt uppbyggd.

Det är så dags att börja bygga upp vårt datacenter, men ser snart att det inte finns mycket att välja på avseende nätverkstopologier eller lagringslösningar. Vi kan inte ansluta separata datadiskar för placering på olika lagring och inte skapa separata nätverk.

Mallutbudet är inte så uttömmande. Vi kan inte ladda upp egna ISO, men ett mycket komplett ISO-lager erbjuds av Glesys vilket är bra. Tilldelning av CPU och RAM sker fritt vilket är mycket skönt och ger maximal flexibilitet.

Vi hittar inget sätt att skapa ett eget mallbibliotek, men det finns en kloningsfunktion som kan användas som ersättare för detta. När vi skapar en VM måste vi också välja tilldelad bandbredd, och kostnaden skjuter snabbt i höjden om vi vill nå nivåer som vi vant oss vid från andra leverantörer i testet.

Det går fint att ansluta till serverkonsolen, vilket är ett stort plus i IaaS-lösningar. Konsolen nås via VNC, vilket är bra eftersom det finns stöd för VNC på många olika plattformar. Glesys erbjuder en filtjänst där man kan placera backupfiler vilket är bra. Glesys kan manuellt genomföra vissa av åtgärderna vi saknar vilket är bra, men IaaS bygger mycket på att man själv kan genomföra de åtgärder som behövs.

Glesys ligger bra till om man tittar på prisbilden så kanske får man acceptera att vissa funktioner saknas, men vi känner oss ändå inte helt nöjda med alla självservicefunktioner och ser fram mot att Glesys utvecklar sin miljö ytterligare för att bli en mer komplett IaaS-leverantör. Speciellt bekymrade är vi vid den lite udda diskhanteringen som känns begränsande.

Specifikationer: 

SLA för VM: 99.9%
Max antal CPU: 32
Max mängd RAM: 256 GB
Max mängd lagring / VM: 600 GB
Hastighet nät (Internet mot Stockholm): 705 Mbit in. 519 Mbit ut.
Hastighet disk (singeldisk på snabbaste lagring): 9629 IOPS. 300 MB/s 1.7ms latens
Hastighet single CPU (Gbench3): 2928
Hastighet multi CPU (Gbench3): 32605
Tillgång till serverkonsol: Ja
Hypervisor: ESXi
Fast eller dynamisk storlek på VM: Dynamisk
Pris/mån (Pris för max CPU och RAM): 20200 kr/mån
Pris / TB lagring / mån (snabbaste lagring utan reserverade IOPS): 2200 kr/mån

Betyg

Initiera miljön: 9/10
Gränssnitt: 14/20
Funktioner: 22/35
Prestanda (i förhållande till pris): 30/35
Total: 75/100

Fördelar: 
Enkelt och snabbt att skapa server
Riktigt bra diskprestanda

Nackdelar: 
Kan inte ladda upp egna ISO
Kan inte skapa separata datadiskar
Kan ej skapa egna mallar