Slutsats

Alla leverantörer vi tittat på skulle kunna fungera i vårt scenario. Vi hittar stora skillnader i hur enkla lösningarna är att arbeta med och hur kompletta de är avseende vitala kringfunktioner. Samtliga har sina styrkor och svagheter, men sammantaget anser vi idag att Ipeer har en mycket bra och prisvärd lösning och ställer dem högst på pallen.

Beroende på dina behov kan givetvis ditt val bli helt annorlunda. Utvärdera noga dina olika alternativ av leverantörer, det kan skilja mer än du tror mellan dem.