Jag hade egentligen tänkt börja den här artikeln om att bygga datacenter med att prata om kilowatt och verkningsgrader, men det visar sig att vi måste införa ett par helt nya begrepp av betydligt större vikt: tid är pengar, konsulter är dyra och tiden till marknaden är en överlevnadsfaktor. Datorhallar byggs det flera stycken i veckan runt om i Norden. Att bara designa, konstruera, projektera och bygga en ny datorhall på traditionellt sätt kan ta 1–2 år om den ska bli bra, energieffektiv och åskskyddad och ändå kunna byggas ut allt eftersom belastningen ökar.

Läs också: Uppkopplad på 10 000 meter – så funkar wifi på flygplan

Antag att ditt företag har fått en idé till en ny, underbar webbtjänst, som ingen annan har. Låt oss säga datalagring med någon ny, unik egenskap. Den måste ut på marknaden fort, innan någon annan hinner före, för annars är idén värdelös. Det traditionella sättet har varit att anlita en serie konsulter, med var sina nischer: kraft, kyla, säkerhet, utbyggbarhet etc. Det resulterar i en hel mängd olika förslag och lika många iterationer. Du behöver däremot ett nytt datacenter kvickt, på fyra månader och inte på två år. Trots det pressade schemat ska datacentret uppfylla alla säkerhetskrav, hålla hög verkningsgrad och vara lätt att övervaka.

Dessutom måste anläggningen uppnå en tillgänglighet på minst 99,98%, eller strax under 2 timmars oplanerad nedtid per år, annars blir kunderna missbelåtna och din fina idé kan få dåligt rykte. Inte nog med det. Du vet att datamängderna på Internet ökar exponentiellt. Datacentret måste kunna byggas ut, med bibehållen upptid, utan att det blir allt för dyrbart. I detta exempel har vi valt att börja med en anläggning som klarar 500 kW IT-last, som ska kunna byggas ut till 2 MW på ett par års sikt.

Vad du behöver är en Tier 3-anläggning. Det är ganska vanligt idag. Tier-begreppet har tagits fram av amerikanska Uptime Institute och nivåerna 1–4 betecknar olika tillgänglighetsnivåer. Ju högre man stiger i graderna, desto dyrare blir det, för desto mera redundans får man köpa till och desto säkrare måste byggnaden och kanaliseringen utföras. Avsikten med Tier 3 är att ge 99,98% upptid och att det ska gå att utföra underhåll och utbyten av infrastrukturen utan att anläggningen behöver tas ur drift. Det ska finnas redundant leverans av kraft och kyla.

Datacenterbegreppet

Ett datacenter är en större samling datorer som står på samma ställe, som kraftförsörjs och övervakas av en central funktion. Anläggningen kan däremot utföras på olika sätt. Traditionellt bygger man genom att ställa in rackskåp och kylutrustning i form av lösa enheter i en befintlig hall och dra alla rör och allt kablage manuellt efteråt.

städje
Prefabricerad kraftmodul på en megawatt byggd på chassi, med ställverk och UPS:er.

Man kan också bygga med prefabricerade enheter på chassi (skid) som skjuts in i en befintlig byggnad. Då är allt kablage och rördragning inuti modulerna redan gjort och fabriksprovat. Det går betydligt fortare. Slutligen kan man bygga med prefabricerade utomhusmoduler (pod) på ett förberett betongfundament. Det är det ojämförligt snabbaste och billigaste sättet och det som är enklast att expandera. Allt kablage och alla rörledningar är redan dragna och alla moduler är provade på fabrik. Dessutom kan betongplattan gjutas medan modulerna byggs på fabriken.


Något som passar alla

Schneider Electric är ett företag som tillverkar i stort sett allt för datacenterbranschen. En av deras tjänster är design av datacenter med hjälp av olika digitala verktyg, varefter man kan välja bland och jämföra färdiga, beprövade referenskonstruktioner. Schneider har sugit ut allt det gottaste ur alla sina designer och samlat i ett bibliotek, där det finns något för alla, oavsett önskemål. Grejorna har redan fungerat, och kommer att fungera igen.

städje
Vi har bett Schneider Electric att designa en fiktiv anläggning. De ställde generöst upp med tre ingenjörer: Jonas Dahlgren (applikationsingenjör för kyllösningar, t.v.), Charlie Timmermann (Vice President för IT Business Sverige, mitten) och Sören Karlsson (lösningsarkitekt för datacenter, t.h.)

Schneider gör inte allt, ska erkännas, utan levererar ungefär 60% av värdet och 80% av materialet till ett typiskt datacenter. Schneider bygger till exempel inte hus och tillverkar inga generatorer eller släcksystem. Schneider tillverkar heller inte kabel, utan köper från tredje part. Men i övrigt verkar det inte finnas en plåtbit eller fläkt som de inte gör.

Läs också: Avancerad teknik bakom den svenska superkanonen

Referenskonstruktioner

Väljer man en av Schneiders designer får man ett paket med ritningar att bygga vidare på och anpassa, som redan uppfyller alla myndighetskrav, med bekräftat PUE-tal, selektivplanerad elkraft och allt vad man kan önska i redundans och utbyggbarhet. Väljer man dessutom att använda Schneiders prefabricerade moduler, byggs datacentret ihop enligt Lego-modellen. Alla moduler levereras med färdiginstallerad DCIM-programvara och kan kopplas ihop och övervakas centralt.

Sida 1 / 4

Innehållsförteckning