Den som lyckas hitta ett säkerhetshål i Googles tunna klient Chromebook kan nu få upp till 100 000 dollar, cirka 834 000 kronor, i belöning. Det är en fördubbling jämfört med tidigare.

Läs också: Kompetensbrist även för nätkriminella – har svårt att rekrytera hackare

Den högsta möjliga belöningen gäller enligt Googles säkerhetsblogg om man lyckas hitta ett ”beständigt” säkerhetshål på en Chromebook i ”gästläge”. På bloggen står också att läsa att ingen har lyckats hitta ett säkerhetshåll av den typen sedan en belöning på 50 000 dollar infördes. Det är väl därför Googlefolket har självförtroende nog att höja belöningen.

Med gästläge avses det mest restriktiva läget för användning av en Chromebook. En användare kan i det läget ladda ner filer, men inte installera appar, inte ens från Googles webbaffär. Det ska innebära att skadlig mjukvara inte kan introduceras via appar som laddas ner och installeras.

Läs också: Kompetensbrist även för nätkriminella – har svårt att rekrytera hackare

Med beständigt avses ett säkerhetshål som nås via en webbsida och som finns kvar i gästläge efter att en Chromebook startats om.

Google har erbjudit belöningar till dem som hittar säkerhetshål sedan 2010. Förra året betalade man ut mer än två miljoner dollar, cirka 17 miljoner kronor. I de flesta fall är det frågan om mer modesta belopp. Ett exempel är 5 000 dollar, cirka 42 000 kronor, i medel för att i en rapport av hög kvalitet beskriva hur kod kan fjärrexekveras.