Under den andra dagen av Microsofts konferens Build i San Francisco fortsätter företaget på det spår som krattades upp med den första dagens lansering av Linuxstöd i Windows. Nu är det utvecklare som står i fokus, med tillkännagivandet att Xamarins verktyg för att bygga appar som fungerar med så väl Windows som IOS och Android blir tillgängliga för alla användare av utvecklingsverktyget Visual Studio.

Som ett fristående företag har Xamarin erbjudit sina verktyg som tämligen dyra tillägg till Visual Studio. När Xamarin numera är en del av Microsoft blir alltså verktygen tillgängliga för Visual Studio-användarna, till och med för dem som kör gratisversionen Community Edition. Och det ska inte finnas några begränsningar, vilket har funnits med Xamarins tidigare gratisvariant, vad gäller storleken på applikationer. Den begränsning som går att se vid en snabb analys är att det krävs tillgång till en Mac med OS X för att bygga IOS-appar.

Läs också: Universella appar har svårt att locka utvecklarna – men Microsoft ger sig inte

Det här innebär att utveckling med Microsoftspråket C# av appar som fungerar på alla viktiga klientoperativ blir enkelt och billigt tillgänglig för miljontals utvecklare över hela världen.

Dessutom tillkännager Microsoft att man släpper Macverktyget Xamarin Studio gratis. Tanken är att det ska matcha Visual Studio Community Edition som finns på Windows.

– Det här innebär att Microsoft ger bort plattformen för att köra appar och verktygen till alla små nystartade företag, för att kunna utveckla mobila applikationer på alla platformar, säger Buildbesökaren Magnus Mårtensson, konsult på Loftysoft.

Den enda brasklappen i sammanhanget verkar gälla generellt för appar som fungerar på flera plattformar. Vissa utvecklare menar att sådana inte blir optimala, utan att man bör skräddarsy appar för olika plattformar. Hur det än ligger till kan man nog konstatera att det finns ett stort antal appar som bör fungera även om de byggs för att köras på flera plattformar. Tveklöst blir en sådan utvecklingsstrategi både billigare och mindre tidskrävande.

Läs också: Så ska Microsoft integrera Linux och Bash i Windows 10

En annan sak som behöver klarna med tiden är hur Microsofts Xamarinspår kommer att passa ihop med företagets satsning på universalappar (Universal Windows Platform) för Windows. Risken för Microsoft är att universalapparna hamnar allt mer i skymundan när utvecklare fokuserar på IOS- och Androidutveckling med Xamarinverktygen.

Eller finns det en plan för att föra samman Xamarinappar och universalappar?

Fakta

Azure Functions är en molntjänst för att köra kodsnuttar när specifika händelser inträffar. Det är frågan om en direkt konkurrent till Amazons tjänst Lambda. Det här är tjänster som tros bli mycket lämpliga för att bygga IoT-lösningar.

Fokus på Office. Microsoft lägger mycket tyngd vid Graph som är en samling api:er för att utnyttja molntjänster för slutanvändare som komponenter för utveckling. Nu fyller man på Graph med api:er för att utnyttja Officeprogram i appar. Dessutom ska det gå att nå appar direkt från Officeprogram på ett smidigt sätt.

Molndatabasen DocumentDB, en dokumentdatabas, fräschas upp, bland annat med bättre hantering av stora databaser, nya synkfunktioner och möjligheten att använda verktyg avsedda för den marknadsledande dokumentdatabasen MongoDB.