Genom att modifiera det populära ramverket Ruby on Rails har forskare på MIT i USA lyckats skapa ett kraftfullt verktyg för att hitta programfel. Ramverket används som namnet anger för språket Ruby. Verktyget som skapats heter Space.

Läs också: En halv miljon utvecklare kör Microsofts gratisverktyg – nu kommer skarpa versionen

Med den omskrivna koden för Ruby on Rails lyckades man hitta 23 säkerhetsfel i 50 populära webbapplikationer byggda med Ruby on Rails. Som längst tog det endast 64 sekunder att analysera en applikation, skriver IDG News.

Att den här typen av analys fungerar väl med Ruby on Rails beror på att ramverket tar hand om även de mest grundläggande operationerna i applikationer som byggs med det. Det gör det enkelt att utföra heltäckande statisk kodanalys, vilket är anledningen till att analysen fungerar väl.

Fokus för Space ligger på att analysera hur datahantering sköts. Om sådana operationer inte utförs i enlighet med intentionerna i Ruby on Rails kan man anta att det finns risk för säkerhetshål.

Läs också: Nu finns Bash i Windows 10 – men vad tusan är det egentligen?

Space ska presenteras i detalj på en konferens nästa månad. Det är oklart hur väl tillvägagångssättet för analyserna som utförs fungerar med andra språk och ramverk.