Rörelselarm

Å andra sidan kan man inte heller blint acceptera varenda rörelse i bilden. Om en person på en perrongkant kastar ett glasspapper på spåret, som är en förbjuden zon, ska det inte ge upphov till ett larm. Larm ska bara utlösas om något mera substantiellt, till exempel en person, faller ned på spåret.

Övervakare vill gärna se och förstå vart större folkmängder rör sig, till exempel vid ett upplopp, rusningen till en fotbollsmatch, eller slagsmålen efteråt. Att automatiskt kunna räkna antalet personer på en tunnelbaneplattform är också viktigt för att kunna planera tidtabeller och kunna beta av en trafikantökning på bästa sätt.

Att kunna avgöra vart en person rör sig, eller om denne rör sig i ett oväntat mönster, kan lösa ut ett larm. Detsamma gäller om en bil rör sig på ett oväntat sätt på en gata, till exempel vinglar mellan filerna eller kör mot trafiken. Detta måste också leda till larm.

alt

I andra situationer kan det vara viktigt hur personer plötsligt förändrar sin rörelseriktning (turn) även inom tillåtna områden. Om någon vid eller strax före en terrorsituation plötsligt vänder och går åt ett annat håll, kan det vara misstänkt. Om någon plötsligt gör helt om kallas det ”u-turn” och inför en passkontroll kan detta föranleda uppmärksamhet. Systemet kan också känna om en person går åt motsatt håll mot alla andra.

– Och titta här! Här går en tvärt emot strömmen. Då blir det larm, säger Tonny Frederiksen medan vi tittar på en övervakningsfilm.

Men själva tvärvändningen är inte till mycket nytta för övervakaren om man inte kan se vad som föregått larmet. Därför har Mobotix kameror också en buffert av det som hänt före larmet, så kallad Pre-alarm-recording. Det går att få se upp till 15 sekunder av vad som föregick larmet.

alt

Om någon springer eller knuffar sig fram på en flygplats kan denne antingen vara försenad till ett flyg eller också springa bort från en nyligen utplacerad bomb. Lika illa kan det vara om någon ger sig till att springa i en banklokal. Logiken i Mobotix kameror ser det och kan larma. Skulle en kamera upptäcka en sådan situation kan denna kamera be andra, strategiskt placerade kameror att börja lagra video. Kamerorna kan samarbeta i kedjor eller grupper.

Eller tvärt om: ingen rörelse

alt

Kvardröjande kan vara lika känsligt som rörelse. Vad är rimligt? Att en person sitter kvar på samma bänk i tunnelbanan trots att fyra tunnelbanetåg passerat? Är personen sjuk eller död?

Kvarglömda föremål betydde förr att mormor Agda glömde sin väska på stationen, men kan idag betyda att en terrorist placerat ut en bomb. Sådant känner kamerorna igen. Algoritmerna kan både larma om väskan blir glömd och om den hämtas senare.

Att bygga ett system

Kamerasystemen kan byggas upp med två olika gränssnitt, Ethernet eller Mobotix egen krypterade MxBus. Normalt håller man samman hela installationen med Ethernet, men kan bygga ut den med MxBus. Dessutom används MxBus för att ansluta gränssnittslådor som tar emot eller lämnar signaler till omgivningen.

alt

Videodata kan av säkerhetsskäl lagras centralt på en NAS. Det är kamerorna själva som lagrar data vid behov, men skulle NAS-förbindelsen falla bort har kamerorna eget videominne och när förbindelsen kommer tillbaka, kommer kameran att överföra allt lagrat data automatiskt. Det behövs ingen särskild programvara i NAS för att lagra data.

Som du ser i de gröna molnen finns alla algoritmer i kamerorna. Dessa kan också förses med en mängd olika periferienheter, exempelvis för direkt ljudkommunikation med den övervakade, eller radar som detekterar olika typer av rörelser. Olika typer av larm kan skiljas ut och skickas till olika mottagare, såsom brand, rörelse eller kvarglömda objekt. IO-boxarna är väldigt flexibla och kan anslutas till kameror eller Ethernet och används till att göra systemet medvetet om externa händelser, som att ett tåg kommer in på en övervakad station.

Läs också: Hur svårt kan det vara att bygga ett datacenter? Jörgen Städje har testat.

Den centrala operatörskonsolen kör det övergripande hanteringsprogrammet MxManagement Centre. En central konsol behövs inte hela tiden, eftersom det som sagt är kamerorna som gör allt arbete själva, men för programmering när systemet initieras, uppgraderas eller nyinstalleras, behövs den. Den behövs också om man avser att ta ut statistikdata eller göra en brottsutredning.

Man kan bygga upp en imponerande videovägg som visar flera kamerabilder samtidigt, men det är inte nödvändigt för systemets funktion. Videoväggen byggs i så fall upp av små PC med dubbla bildskärmar, som i sin tur är anslutna till ethernet.

Programmera kamerorna

Kamerorna kan programmeras individuellt eller i grupper. En uppgift man kan mata in är under vilka tider kameran ska reagera på olika saker.

alt

Man kan exempelvis ha rörelsedetektering med ett visst tröskelvärde under kontorstid, men med att annat tröskelvärde kvällstid, kanske mikrofonen bara ska ta upp ljud efter stängningsdags, medan det är lämpligt att alltid ha till exempel larmet för övertemperatur på. Kameran har en kalender inbyggd, så att man kan ha vissa värden under arbetsdagar, medan andra värden kan gälla under helger. Varje kamera kan ges cirka 7000 olika parametrar, så det går att skapa ett väldigt avancerat system.

Rörelsedetektering tittar på förändringar i pixelvärden i en videoström och startas om rörelsen ligger över en viss nivå. Automatiken kan till exempel utesluta rörelse i olika former, om en flagga på en flaggstång viftar eller ett träd svajar i vinden. Likaså kan systemet känna igen och ignorera snöflingor som faller, vattendroppar på linsen eller blixtar och åska.

alt

Här programmeras tröskelvärden för rörelse i en bild. Återigen är det kameran själv som avgör när tröskelvärdet överskridits. Har man många kameror kan det vara besvärligt att lägga in samma värden i alla, men inte hos Mobotix. Värden kan anges för kameragrupper och konfigureras sedan in i hela gruppen automatiskt. Skulle man flytta en kamera från en grupp till en annan (menyn till vänster) får den automatiskt de värden som gäller för den nya gruppen. Det fins inga gränser för hur många kameror som kan vara med i en grupp. Ej heller finns det någon gräns för antalet grupper. En kamera kan också vara med i flera grupper och sålunda larma efter flera olika larmkriterier.

Sida 2 / 4

Innehållsförteckning