Apple har lyckats väl med programmeringsspråket Swift som introducerades 2014 och blev en öppen produkt förra året. Swift har fått beröm för att vara både enkelt och bjuda på avancerad funktionalitet. De som gillar språket framhäver att det är ”rent” och att det är enkelt att lista ut hur man ska lösa olika typer av problem med det.

Version 3.0 av Swift förväntas presenteras på Apples stora konferens Worldwide Developers' Conference i mitten av juni. I motsats till hur företaget brukar hantera lanseringar har man nu släppt information om vad som är att vänta. Lanseringen av en skarp version anges till ”sent 2016”.

Läs också: Apples språk Swift passar nu även för webbutveckling

Från början var ambitionen med Swift att skapa en modern ersättare till Objective-C för IOS- och OS X-utveckling, men allt fler tecken pekar på ett bredare användningsområde. Allra mest intressant är Apples ambition att göra Swift tillgängligt på andra operativsystem än de egna. I Apples information nämns bara ”andra plattformar”, men vi borde kunna förvänta oss en implementation på Windows.

Bättre binärkompatibilitet framåt bör falla i god jord, liksom mer flexibla möjligheter att förändra kod utan att behöva kompilera om hela projekt. Bättre hantering av datatyper, bättre dokumentation och användning av flexibla generiska funktioner är ytterligare positiva nyheter.

Läs också: Därför gör Apples nya språk succé bland utvecklarna

Apple berättar också om sådant som inte kommer att lanseras med version 3.0 av Swift. Jobbigast lär vara att man inte utlovar källkodskompatibilitet med äldre versioner av språket. Det kommer att göras förändringar som innebär att existerande kod behöver skrivas om.