Ett intressant forskningsprojekt på universitetet i Köpenhamn går ut på att skapa ett nytt funktionellt programmeringsspråk med namnet Futhark (se faktaruta). Ett, kanske avskräckande, sätt att beskriva språket är att det ska kunna användas för att hantera nästlad parallellism. Alltså parallella operationer ”inuti” andra parallella operationer.

Futhark som är i en tidig fas av utveckling och uppges påminna om det funktionella språket Haskell kan användas för att generera C-kod som körs antingen av vanliga processorer eller av grafikprocessorer. Det senare lämpar sig väl för parallellisering, om man lyckas ro det i land. Det går också att generera Pythonmoduler.

Läs också: Stora nyheter i Apples superspråk Swift

Tidiga prestandatester uppvisar blandade resultat, i vissa fall går det snabbt jämfört med liknande skapelser. Futhark finns på Github.

Googles nya ”språk” Blockly är tänkt att underlätta inlärning av programmering och lär vara enklare att ta till sig än Futhark. En beskrivning av Blockly skulle kunna vara ”Scratch för vuxna”. Rent tekniskt är Blockly ett Javascriptbibliotek för att skapa visuella ”kodblock”. Ett sådant kan sedan exporteras till kod i olika språk, som Javascript, Python, PHP, Lua och Dart.

blockly
Blockly är utformat för att vara enkelt att lära sig.

Det går att visuellt skapa motsvarigheter till vanliga kodkonstruktioner som if-satser. Google är noga med att framhålla att Blockly inte är avsett för barn, utan att det är ett verktyg för systemutvecklare. Det återstår att se om Google når ut med det budskapet. Man kan tycka att kod är kod, att det är lika bra att sätta sig in i den textuella representationen i stället för att försöka undvika krångligheter med hjälp av visuella representationer av kod.

Mozillas Rust är inte ett lika färskt språk som Futhark och Blockly, det lanserades redan 2010, men ses nog fortfarande som en nykomling. Det kan ses som en modern ersättare till språk som C och C++.

Läs också: Nytt verktyg hittar buggar i koden blixtsnabbt

Just nu händer det mycket med Rust. Mozilla har bland annat sett över kompilatorn, vilket ska ledda till snabbare kompilering, snabbare program och bättre kontroll av datatyper. Kanske ännu mer intressant är att det börjar dyka upp projekt baserade på Rust. Ett exempel är Mozillas html-motor Servo, ett annat att Gnus mestadels C-baserade kommandoradsverktyg Coreutils ska portas till Rust.

Värt att nämnas är också att anonymiseringsnätverket Tor skrivs om i Rust och att det pågår arbeta med att skriva om moduler i Linuxkärnan i Rust.

Fakta

Futhark är ett samlingsnamn för runalfabet. Namnet kommer från de första tecknen i den typen av runalfabet.