De senaste två åren har marknaden för nästa generations säkerhetsverktyg dubblats. De här verktygen som innehåller många olika komponenter för att möta säkerhetshot, kommer att fortsätta växa med en årlig tillväxttakt på 67 procent över en femårsperiod.

– Tillväxten har varit dramatisk eftersom de flesta leverantörerna fortfarande är väldigt unga. Om det handlar om nya leverantörer kan även små försäljningsökningar komma upp i höga procenttal, säger David Monahan, analytiker på Enterprise Management Associates, till IDG News.

– Dessutom har organisationer insett att de behöver bättre skydd eller detektering och köper i en rasande fart för att stärka det skydd de har. Tanken är att antivirus skyddar mot obehagliga hot, och att de nya grejorna sedan kan fixa resten.

Läs också: Ny våg av bluffmejl utger sig för att komma från Telia – sprider ransomware

Enligt en rapport från Enterprise Management Associates är marknaden för nästa generations säkerhetsverktyg värd en halv miljard dollar. Detta kan jämföras med ett annat analysföretag, IDCs siffror över antivirusmarknaden – som värderas till nio miljarder dollar.

Knäckfrågan nu är om de här verktygen kommer att certifieras som antivirusersättare. Två leverantörer har redan fått en sådan stämpel – nämligen Carbon Black och Sentinelone.

Om det sker en utbredd certifiering så kommer den kassako som antivirusmarknaden fortfarande är för de traditionella leverantörerna att vara i fara – men storleken på ”den nya marknaden” kan expandera dramatiskt, enligt rapporten.

– Om flera av de här lösningarna accepteras som antivirusersättare – så möjliggör det för verksamheter att köpa mer effektiva lösningar i stället – sedan kommer de att sluta betala för antivirus eftersom det innebär besparingar att inte använda två lösningar om det inte är nödvändigt, säger David Monahan.

Att få en sådan certifiering är inte enkelt, men det innebär en extra belöning för de här företagen. Om något av de här företagen kan visa att de får mer marknadsandelar de närmaste åren – kan andra företag besluta sig för att investera i en certifiering.

Läs också: Nu vill Google döda lösenordet – ditt användarmönster ska identifiera dig

Ett av de certifierade företagen, Carbon Black, anses ledande inom nästa generations säkerhetsverktyg med en marknadsandel på 24 procent, och använder applikationskontroll, en typ av vitlistning, för att försäkra sig om att ingen elak kod installeras på utrustning.

Företag kan till exempel upprätta regler som bara tillåter mjukvara från särskilt betrodda organisationer kan installeras av slutanvändare, och att annan programvara bara kan installeras av it-avdelningen. Eller kan de tillåta särskilda grupper av användare manuellt godkänna icke auktoriserad programvara, och att de sänder en rapport till it-avdelningen.