Det amerikanska patentverket (USPTO) meddelade under fredagen resultatet av organisationens omvärdering av patentet som utfärdats för komprimeringstekniken i bildformatet JPEG.

Enligt USPTO föreligger det så kallad prior art vilket innebär att Compression Labs inte var först utan liknande teknik fanns redan innan företaget ansökte om patentet. Patentet hade aldrig beviljats om patentverket hade känt till den tidigare tekniken uppger USPTO.

Att det sedan finns bevis för att Compression Labs faktiskt kände till den tidigare tekniken och inte uppgav detta trots lagstiftning som kräver det är ytterst allvarligt för patentets vara eller inte vara.

Forgent Networks, som köpte Compression Labs under 1997, får med största sannolikhet se sig om efter en annan kassako i och med att allting tyder på att JPEG-patentet kommer att upphävas. Forgent har licensierat ut tekniken till ett antal olika företag som utnyttjar JPEG i olika produkter. De som vägrat licensiera tekniken har prompt blivit stämda för patentintrång.

Anledningen till att JPEG-patentet togs upp till granskning var att Public Patent Foundation (PUBPAT) under förra året bestred patentet grundat på den tidigare tekniken.