Konkurrensen mellan teknikjättarna hårdnar på marknaden för beslutsstöd, där Google är ett av företagen som vill ta större andelar. En möjlig väg för att nå dit är via gratisverktyg.

Med nya versionen av analysverktyget Data Studio kan kunder visualisera data från olika källor och sätta samman dem i rapporter. Verktyget är i sig inte nytt, utan släpptes som en del i ett större analyspaket tidigare i år. Men denna version ska alltså inte kosta användaren en krona.

Gratis är visserligen gott, men kommer som ofta med vissa begränsningar. Användaren får möjlighet att göra fem rapporter som inkluderar grafer, kartor, diagram och andra produkter för att göra data mer begriplig. I detta paket kan de analysera data från Google Adwords, Google Sheets och andra produkter från företaget. Det har integration med Bigquery och ska så småningom kunna kopplas till SQL-databaser. Vill man ta fram obegränsat antal rapporter är det en prenumeration på tjänsterna i paketet Data Studio 360 som gäller.

Läs också: Google vann striden mot Oracle i Javabråket

Konkurrenterna är inte direkt små torghandlare. Google slåss mot andra storheter som Microsoft vars Power BI varit en av bolagets mest hajpade produkter de senaste åren. Och inte minst Qlik som varit verksamma i branschen sedan 1993 och som samarbetar med både HP och Intel.