I mitten av 1990-talet slog polisen till mot det medicinska analysföretaget Medanalys. I torsdag blev det klart att Justitiekanslern bestämt sig för att betala ut skadestånd efter tillslaget mot Medanalys.

Beslutet innebär inte ett ställningstagande om skuld. Beslutet att förlikas med konkursboet efter Medanalys är fattat på ekonomiska grunder eftersom justitiekanslern anser att det är ohållbart att fortsätta processen.
Kort efter socialstyrelsens razzia i mars 1995 begärdes företaget Medanalys i konkurs. Ägaren Lennart Ransnäs anhölls misstänkt för bedrägeri, misstankarna avskrevs senare. Ransnäs hävdade att den ansvariga chefen på socialstyrelsen drevs av personliga intressen. Konkursförvaltaren ansåg att socialstyrelsen gjort sig skyldig till rättsövergrepp och stämde staten i november 1995.

Ransnäs friades från anklagelsen om grov oskicklighet av kammarrätten i mars 2000.

Källs: Svenska Dagbladet och Aftonbladet.