Det är servervarianten av Javaplattformen, Java EE, se faktaruta, som Javaskaparen James Gosling är missnöjd med. Och inte bara Gosling, faktum är att en organisation med namnet Java EE Guardians har satt ihop en petition med den talande titeln ”Tell Oracle to Move Forward Java EE as a Critical Part of the Global IT Industry”, ungefär ”säg åt Oracle att få tummen ur med Java EE eftersom det är viktigt för it-branschen”. Förutom Gosling är petitionen undertecknad av bland annat Reza Rahman, ledare för Java EE Guardians och tidigare evangelist för Java EE på Oracle.

I petitionen efterfrågas Oracles planer för lanseringen av Java EE 8 och det framförs krav på att Oracle verkligen ska fortsätta satsa på den kommande nya versionen. Dessutom framförs ett krav på att Oracle ska släppa kontrollen över Java EE, till exempel till IBM eller Red Hat, om företaget inte satsar på det.

Gosling förklarar att han inte har insyn i vad som händer på Oracle, men att det han hör är ”rätt så oroväckande”. Han förklarar vidare att det inte främst är bristande intresse för Java EE från Oracles sida som stör honom, utan att företaget drar ner på samarbetet med communityt kring Java, skriver IDG News.

Andra som är aktiva i Java EE Guardians är skarpare i sin kritik. Enligt bloggaren Peter Pilgrim befinner sig Java EE 8 ”i kris”. Han förklarar att han inte vet om Oracles intresse faktiskt har minskat, men påtalar att företaget inte har uttalat sig om varför utvecklingstakten avtar.

Planen för Java EE 8 är att det ska komma en skarp version under första halvan av 2017, men Reza Rahman ifrågasätter den tidsplanen. Och han går så långt som att beskriva Oracles arbete med Java EE 8 som energifattigt. Dessutom beskriver han den öppna applikationsservern Glassfish som varit en referensimplementation av Java EE som ”ett väldigt dött projekt”.

Rahman berättar vidare att han lämnade Oracle i mars på grund av företagets bristande intresse för Java EE som han var evangelist för:

– Hur skulle jag kunna vara evangelist för en plattform som Oracle helt klart inte satsar på?

Han avslutar salvan med att säga att det är omöjligt att veta vad Oracle vill med Java EE eftersom man inte har erkänt att det finns problem.

Man kan spekulera i om Goslings missnöje med Oracle är kopplat till att han lämnade företaget 2010, strax efter att Oracle köpt Sun, företaget där Java såg dagens ljus under Goslings ledning. Det borde i alla fall kunna innebära att det är lättare för honom att framföra kritik mot Oracle om han vill.

Fakta

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) är en plattform för företagstillämpningar, främst på servrar, som bygger på standardvarianten av Java (Java SE).