Datamill är ett nytt ramverk för Javautveckling som bygger på biblioteket RxJava för asynkron och händelsebaserad programmering. Tanken med Datamill, som positioneras mot det populära ramverket Spring, är att utnyttja funktionell programmering, som lambdauttryck, med Java 8 för att bygga webbapplikationer.

På Githubsidan för Datamill kan man läsa att tanken är att ”göra det enkelt att styra flödet och manipulera data på ett synligt sätt”. Det ska göra att man undviker ”att strö runt magiska noteringar vars funktion döljs av komplex ramverkskod och dokumentation”.

Läs också: Nu får Amazon riktig konkurrens i molnet – av Samsung

Förhoppningen är alltså att det ska bli enklare att programmera med Datamill.

– Med modern Spring kan man skriva ganska koncis kod, man kan få i gång avancerade webbtjänster med väldigt lite kod. Men när man skriver Springkod som följer intentionerna för Spring strör man en massa magiska noteringar omkring sig, vars funktion och beteende döljs, säger Ravi Chodavarapu som är chefsutvecklare för Datamill, till IDG News.

Chodavarapus erfarenhet som Javautvecklare är att han fått ägna åtskilliga timmar till att förstå Springkod.

Läs också: Nytt projekt ska bygga in operativsystemet i apparna

– Det är inte rimligt för vissa teammedlemmar att vara ramverksexperter.

Utvecklingen av Datamill befinner sig i ett tidigt skede. För närvarande är det lämpat för att skriva http-baserade tjänster som baseras på MySQL och som returnerar Json-data. Utvecklarna bakom det berättar dock att de redan använder det för flera stora projekt.