Om man har klart för sig att företaget Puppet är leverantör av plattformen med samma namn, så är det lätt att tänka sig att man gillar kunder som levererar körbar mjukvara ofta. Puppet nämns ofta i sammanhang som devops och kontinuerlig leverans (continuous delivery), så frekventa kodleveranser finns definitivt med i bilden.

Men Puppets årliga devopsundersökning, med information om leveranstaktens påverkan på säkerhet för mjukvara, är ändå intressant. Det visar sig att företag som levererar ofta lägger ner 22 procent mindre tid på oplanerat arbete som att göra om saker, än företag som levererar mer sällan.

Läs också: Fokus på Javascript för nya Eclipse - här är nyheterna

Ett exempel på oplanerat arbete är att åtgärda säkerhetsproblem i koden. Företag som levererar kod ofta lägger 50 procent mindre tid på säkerhetsfixar.

Att leverera kod ofta definieras i undersökningen som att leverera flera gånger per dag, med ledtider för ändringar på mindre än en timme. Sällan definieras som att leverera kod mellan en gång per månad och en gång i halvåret, skriver IDG News.

Det framgår inte i vilken utsträckning den minskade tiden för säkerhetsfixar beror på att företag som levererar ofta är bättre på att integrera säkerhetsarbetet i det vanliga utvecklingsarbetet, eller om frekventa leveranser automatiskt leder till en bättre sådan integration av arbete. Men man kan tänka sig att det finns sådana förklaringar.

Läs också: Här är de 13 mest efterfrågade kompetenserna hos utvecklare

En intressant iakttagelse i rapporten är att de företag som levererar ofta har höjt takten rejält det senaste året, från i medel 200 kodleveranser per år, till 1 460. Sammanlagt deltog 4 600 personer med tekniska arbetsuppgifter i undersökningen, som finns att ladda ner här.