Kubernetes är ett verktyg för att hantera containrar på kluster bestående av flera servrar. Det började utvecklas på Google, men hanteras numera som ett projekt av Linux Foundation. Kubernetes fungerar med flera containerplattformar, men i praktiken är det mest omtalat i samband med populära Docker.

Nu har version 1.3 av Kubernetes släppts, bland annat på Github. Det bjuds på en del ny funktionalitet som efterfrågats av företag som använder Kubernetes. Men allra mest intressant är kanske vilken roll Kubernetes kan komma att fylla för Googles molnplattform.

Läs också: Fokus på Javascript för nya Eclipse - här är nyheterna

Nu går det till exempel att ha 2 000 noder i ett kluster som hanteras med Kubernetes. Det går även att distribuera containrar över flera tillgänglighetszoner om kluster hanteras på en molnplattform, en möjlighet som kallas ”cross-cluster federation”. Det går även att distribuera containrar både till molnet och till lokala (on-prem) servrar. Det senare pekar på en satsning att anpassa Kubernetes, och därigenom Docker, till hybridmiljöer med både molntjänster och lokala servrar.

Man får anta att Google jobbar hårt på att göra hybridlösningar med Kubernetes/Docker extra aptitliga på den egna molnplattformen, men eftersom det är frågan om öppna lösningar så borde det i teorin fungera även på andra leverantörers molnplattformar.

Läs också: Nytt blod i Javaplattformen - här är nya ramverket Datamill

Utvecklarna bakom Kubernetes känner säkerligen ett tryck från konkurrerande lösningar. Ett exempel är Docker Swarm som delvis erbjuder samma funktionalitet som Kubernetes. Docker Swarm utvecklas av företaget Docker, som naturligtvis är leverantören av containerplattformen med samma namn. Man har uttalat planer på att integrera Docker Swarm tätt med Docker, vilket borde kunna göra att det blir enklare att komma i gång med Swarm än med Kubernetes.

Den bästa strategin för Kubernetes borde vara att se till att det är ett mer avancerat verktyg än till exempel Swarm, framför allt för stora företag.