Swartz berättade att han ursprungligen granskade frågan om datalagring. Efter en periods inläsning fick han känslan att Bodström medvetet döljer omfattningen och konsekvenserna av de förslag han lägger fram om nya tvångsmedel och spaningsmetoder för polisen. Detta eftersom Bodström vet att det inte skulle vara populärt om alla nackdelar med de nya reglerna blev kända samtidigt. Swartz menar att Bodström medvetet slirar på sanningen och försöker leda in debatten på små detaljer och aktivt vilseleder. Bland annat i frågan om vilken linje han drev i EU vad gäller datalagringsdirektivet. Swartz menar att Bodström ljög för svenska parlamentariker och tvärt om vad han sa till dem själv drev linjen att all trafikdata ska lagras.

En av teserna i rapporten är att den avlyssning som planeras inte alls bara kommer att drabba grova brottslingar utan kan användas även vid ringa brott. Han säger sig få medhåll från Charlotte Cederschiöld, ledamot i EU:s konvent för grundläggande rättigheter, som ska ha sagt att hon fått känslan att Sverige vill använda bland annat IP-nummer för att avslöja var folk är och om detta inte stämmer med reglerna för folkbokföring. För detta krävs att polisen får tillgång till ett stort register över vem som använt vilket IP-nummer vid vilken tidpunkt. Swartz säger att det idag krävs misstanke om brott som ger minst två års fängelse för att polisen ska få använda telefonavlyssning. För det framtida dataavlyssnandet ska det räcka med misstanke om brott som ger ett års fängelse, säger Swartz.

- Och om en person på ett community som Lunarstorm misstänks för brott ska polisen kunna avlyssna alla som deltar i samma community, säger han.
Tillsammans med en trend att luckra upp reglerna för hur överskottsinformation får användas öppnar det för ett system som kan används för att skapa hållhakar på alla medborgare, menar Swartz.

Men om syftet med alla inskränkningar är att skapa ett övervakningssamhälle, borde inte kryptering och anonymitetstjänster på webben förbjudas då. Har du sett något i den riktningen?

- Nej, men det är en logisk fortsättning.

Varför tror du att du inte sett några sådana förslag?

- Jag uppfattar datalagringsdirektivet som lite i den riktningen. Folk använder anonyma kontantkort i sina mobiltelefoner idag. Polisen vill förbjuda det. Dessutom är det i dag så få som använder kryptering. Det är ett sånt pul med PGP och liknande krypteringsprogram, säger Oscar Swartz. Senare tillägger han:

- I utredningen SOU 2005:38 motiverade man just den "hemliga dataavläsningen" polisen ville göra, det vill säga trojaner i datorer, just med att det fanns en möjlighet för misstänkta att kryptera sina data och sin trafik. Därför ville polisen komma åt kommunikationen innan den krypteras. Det vill säga installera tangentbordsavlyssnare, keyloggers. Så att polisen ser vad folk faktiskt knackar in.

Klicka här för att hämta rapporten, den är i PDF-format.

Klicka här för SOU 2005:38