Den senaste versionen av Googles databastjänst Cloud SQL bygger på version 5.7 av den öppna databasen MySQL. Det innebär att automatisering av uppdateringar, skalning, byten mellan zoner i Googles moln när det uppstår problem, samt säkerhetskopiering och återställning, baseras på standardversionen av MySQL, inte som tidigare på Googles egna skräddarsydda kod, skriver IDG News.

Det borde vara till fördel för både Google och kunderna. Det borde till exempel innebära att det blir enklare att flytta databaser mellan olika molnleverantörer. En anledning för Google att snygga till företagets MySQL-tjänst är att Amazon fått uppmärksamhet för den MySQL-kompatibla databastjänsten Aurora.

Läs också: Databaskrig att vänta när Microsoft tar upp kampen med nosql-jättarna

Vad gäller traditionella relationsdatabaser passar Google även på att förenkla hanteringen av Microsofts Sql Server med företagets plattformstjänst Compute Engine. Med en tjänst som finns i betaversion är det Google som hanterar betalningen för Sql Server-licenser till Microsoft.

För dem som föredrar nosql-databaser kanske skarpa versioner av två Googletjänster kan vara av intresse. Det handlar om Cloud Bigtable (en HBase-kompatibel tjänst som baseras på standardfilsystemet i Hadoop) och Cloud Datastore (en dokumentdatabas).

Enligt Googles Dominic Preuss, produktchef för lagrings- och databastjänster, har man märkt att många kunder väntar med molntjänster tills de finns i skarpa versioner. Det går stick i stäv med etablerad Googlepraxis att köra tjänster i betaversioner, till synes för evigt. Sedan kan man fråga sig om det handlar om reella skillnader för tjänsterna eller bara om att Google sätter olika stämplar på tjänsterna.