Säkerhetsavdelningen på Regeringkansliet har sedan början av 2000-talet sparat uppgifter i loggfiler om hur de anställda genom att använda sina passerkort har rört sig i byggnaderna. Det hela uppmärksammades i samband med frågetecknen kring statssekreterare Lars Danielssons förehavanden på Regeringskansliet under tsunamikatastrofen.

I personuppgiftslagen är det reglerat att arbetsgivaren endast få spara personuppgifter så länge det är relevant, dessutom måste de anställda informeras om det. I det aktuella fallet ska det inte ha gjorts.

- Ingen hos oss kände till att det fanns en logg som avsåg inpassering förrän det började ställas frågor, säger Bengt Nordqvist, chefsjurist på Statrådsberedningens förvaltningsavdelning, till Dagens Nyheter.

DN uppger att det enligt Nordqvist ska ha varit något som "säkerhetsfolket [tyckte] att de kan vara bra att ha".

Eftersom en justitieombudsmannen just nu granskar Lars Danielsson så går det heller ännu inte att ta bort personuppgifterna. Den statliga myndighet som har till uppgift att se till så att personuppgiftslagen efterlevs, Datainspektionen, säger till Dagens Nyheter att det inte är omöjligt att de kan komma att granska Regeringskansliet.