Problemet med att it-avdelningen själv måste utforma, upphandla och konfigurera infrastrukturen och hårdvaran är att miljön blir splittrad. Stuprör kan byggas in och det leder till överprovisionering och höga utvecklingskostnader.

Applikationer skalar icke-linjärt och data är ostrukturerade. En provisionering av resurserna kan ta dagar eller veckor. It-infrastrukturen är ofta hårdvarucentrerad och anpassad till arbetsbördan, snarare än till applikationer och tjänsteleverens.

Composable infrastructure (modulär infrastruktur) är ett ramverk för djupare integration av servrar, nätverk, lagring, hypervisors och orkestreringsverktyg för att få dem att fungera som ett enhetligt system med sömlösa ändringar.

Läs också: Fyra stora drar ifrån i molnet – men här är hoten mot deras framfart

Per Gustafsson.
Per Gustafsson.

– Det är inte nytt med uppdelad infrastruktur. Vi började med servervirtualisering för att styra underliggande infrastruktur år 2000 och med mjukvarudefinierade datacenter 2010, kommenterar VMwares Sverigechef Per Gustafsson.

Det är alltså en del av samma trend som mjukvarudefinierade nätverk, objektlagring, konvergerad infrastruktur och devops.

Ramverket fördelar resurserna så att sysadmin inte behöver konfigurera hårdvaran fysiskt för att understödja en viss applikation. Admin behöver inte tänka på var infrastrukturen ligger fysiskt. Det är istället mjukvaran som fastställer applikationens krav på den fysiska infrastrukturen genom policies och tjänsteprofiler.

I dag finns det flera olika api:er för beräkning, lagring eller nätverket, med risk för fel. Composable infrastructure använder ett gemensamt api. Mjukvaran använder api:er för att sammanställa den infrastruktur den behöver för att köras som en virtuell maskin eller container på bare metal. Ramverket definierar systemets delar och hur de kan sättas samman genom ett api. När mjukvaruapplikationen frågar efter infrastruktur den kan köras på, så lokaliseras tillgängliga tjänster och resurser tilldelas. När resursen inte längre behövs återlämnas den för att användas av någon annan applikation.

Datacentret ska kunna använda sin fysiska infrastruktur kostnadseffektivt och minska tiden det tar att utplacera en ny applikation. Arkitekturen stödjer traditionell it och ger samtidigt snabbhet och flexibilitet åt nya projekt och agil applikationsutveckling.

Peter Groth
Peter Groth.

– Överprovisionering betyder att 60 procent av kapaciteten i systemen inte kan användas. Ramverket är ett sätt att kunna provisionera arbetsbördor lika snabbt och effektiv som de stora molnföretagen kan och samtidigt behålla viktiga applikationer i sina privata moln. Molnjättarna har en standard för allt, standardisering på stereoider, säger Peter Groth som är produktlinjechef på HP Enterprise.

Deras HPE Synergy är den första hårdvaruplattformen för composable Infrastructure och med ett enhetligt api.

I dag finns det inte en standard för composable infrastructure, därför kallas den även för programmerbar infrastruktur, mjukvarudefinierad infrastruktur eller infrastruktur som kod (IaC).

Läs också: Efter saas, iaas och paas – nu kommer HP med daas

Sammantaget ska det nyckelfärdiga systemet ge lägre totalkostnader och it-avdelningen kan fokusera på viktigare uppgifter än att underhålla och integrera infrastruktur. Det är också ett steg på väg mot självläkande infrastruktur som själv reagerar på och åtgärdar händelser.

Konceptet fungerar bra i demo, men det måste kunna skalas upp i blandad hårdvarumiljö. Det är ett avsteg från de färdigpaketerade klient-server applikationer som dominerat sedan 90-talet. Utvecklingen kan bli att composable infrastructure blir ännu en fortsättning på hyperkonvergerade och integrerade system. Tekniken är fortfarande ny och värd att hålla ögonen på.