Json är i dag en de facto-standard för att föra över data till och från webbapplikationer. Det Javascriptbaserade formatet har blivit populärt av flera anledningar. Eftersom Json-data, i princip, är Javascriptkod så blir de naturligtvis enkla att hantera i Javascript som är mycket populärt språk för att bygga webbapplikationer. Ett exempel är att man slipper de allra flesta problematiska skillnader mellan datatyper som ofta visar upp sina fula trynen när dataöverföring ska hanteras.

Ett annat skäl till populariteten för Json är att det är ett enklare format att jobba med än de främsta alternativen, som xml.

Läs också: Google straffar sajter som har irriterande annonser

Men alla är inte nöjda med Json, till exempel inte Google. Webbjätten har lanserat version 1.0 av GRPC, som finns att hämta på Github. Man får anta att GRPC står för Google remote procedure call.

Tanken med PRPC är att det ska bli nästa generations lösning för kommunikation mellan servrar. Men varför behöver Json ersättas?

GRPC använder sig av funktionalitet i protokollet HTTP/2, till exempel för flödeskontroll och komprimering, samt av en Googlelösning som heter ”protocol buffers”. Sammantaget ska det ge snabbare och effektivare kommunikation, samt även snabbare hantering av data. Ett exempel är att det ska gå bättre att hantera förfrågningar av mångfasetterad karaktär än med Json.

GRPC har redan väckt intresse, det används till exempel som meddelandeprotokoll i containerplattformen Docker sedan version 1.12, skriver IDG News.

Läs också: Google och Mozilla vässar hajpade språken Go och Rust

En potentiell teknisk nackdel med GRPC är att det är ett binärt och komprimerat dataformat. Data är alltså inte direkt läsbara för människor, åtminstone inte för människor som saknar superkrafter, vilket torde vara de allra flesta. En generell nackdel för GRPC är naturligtvis att Json är så otroligt etablerat. Väldigt många programmeringsgränssnitt (api:er) är baserade på Json.

Det är alltid svårt för en ny teknisk lösning att kämpa mot en stor installerad bas.