I juni jublades det på vissa håll, när det amerikanska undersökningsföretaget Net Applications meddelade att Linux för första gången nått en marknadsandel på över två procent på skrivbordet. Närmare bestämt 2,02 procent. För augusti anges marknadsandelen till 2,11 procent. Och enligt den tyska it-sajten Computerbase ligger andelen på drygt tre procent.

Men det är knappast något att yvas över. Visst ökar Linux marknadsandel på skrivbordet något, men två tre procent är trots allt en försvinnande liten andel. Och, vad värre är, det finns inget som tyder på att det genombrott som förutspåtts så många gånger verkligen ska inträffa.

– Visst är Linux på skrivbordet en nischprodukt och det finns många orsaker till att det inte tagit mer fart, säger Björn Lundell, biträdande professor på Högskolan i Skövde och känd profil inom öppen källkod.

Läs också: Ubuntu 16.04 är släppt – här är nyheterna som ska få företagen att välja Linux

Den kanske främsta orsaken han nämner för det bristande intresset är att företag och organisationer som genomför upphandlingar sitter fast i proprietära miljöer som man vill bygga vidare på. Björn Lundell anser att många beslut av den här typen som tas i dag kommer att bli förödande för framtiden, att de innebär att man gräver sig fast i proprietära it-miljöer.

– Man behöver komma till rätta med inlåsningsproblematik i beslutsprocessen, säger han.

Det största hoppet för en mer utbredd användning av Linux på skrivbordet under de närmaste åren sätter Björn Lundell till Googles Chrome OS och Android som han menar kan fungera bra för vissa typer av användning. Han berättar att den egna användningen av Ubuntu fungerat bra under många år och att det inte finns några planer på att byta.

– Dessutom tar molntjänster över allt mer och där finns det ofta Linux i botten på servrarna.

Niklas Andersson som också är ett känt namn i öppen källkodskretsar har jobbat i projekt som gått ut på att införa Linux för tusentals användare:

Niklas Andersson
Niklas Andersson.

– Jag har svårt att se att Linux på skrivbordet ska slå hos konsumenter. Men det händer en del på stora företag där det finns it-kompetens, säger Niklas Andersson, konsult på det egna företaget Abertura.

Läs också: Linux i Windows 10 – Vi har testat, och det funkar fint!

En aspekt på hela diskussionen är att vilka operativsystem som används på klientenheter blir en mindre viktig fråga. Det kan vinklas åt olika håll. Å ena sidan att operativets minskande betydelse gör att beslutet att byta blir lättare att ta. Å andra sidan att viljan att byta minskar eftersom det inte är lika viktigt.

– Skrivbordet blir allt mindre relevant, det är mindre enheter som smartmobiler som växer och där är Linux starkt, med Android, säger Niklas Andersson.

Ytterligare en faktor som med största säkerhet ligger Linux i fatet är att det är splittrat på olika distributioner. Även om utvecklarna gradvis löser olika kompatibilitetsproblem så är det säkert förvirrande för normalanvändaren.

Kontentan är att Linux på skrivbordet förblir en dröm, men att det har tagit över på de enheter som räknas i dag, som smartmobiler.