För 1,5 år sedan inledde Robert Forsström och fyra kollegor ett jätteprojekt på Volvo Cars. Med lite hjälp av två konsulter har de byggt en ny it-miljö med Red Hats containerplattform Openshift, i form av ett privat moln i egna datacenter.

– I dagsläget är en applikation av hundra helt flyttad, fem till är verifierade och ett flertal har börjat testas på plattformen. Jag tror att cirka 85 procent skulle klara flytten, säger Robert Forsström, som är arkitekt med ansvar för mellanprogram, på Volvo Cars.

Det finns många aspekter på det här projektet som pågår för fullt, förutom att det är stort och handlar om absolut centrala applikationer för den egna verksamheten, till exempel för produktion av och service till bilar.

Till att börja med var driftsituationen ohanterlig, på grund av problem med att få till ”servicefönster”, alltså tidsperioder då uppdateringar och annan support kan genomföras och då applikationer måste tas ner. Överhuvudtaget ställer servicefönstren till problem, eftersom det finns krav på att många applikationer måste vara i gång kontinuerligt.

Läs också: Öppen standard för containrar nära lansering

Även den tekniska miljön i sig, med krav på olika versioner av vissa komponenter, blev svår att hantera. Ett mål i det här sammanhanget är att se till att använda de senaste versionerna av relevanta Javaplattformar, som Java SE och Java EE.

Lägg till det en krånglig process för att bygga, modifiera, kvalitetssäkra, verifiera och distribuera applikationer. Och krydda hela soppan med ökade krav på prestanda, på ett globalt plan.

Forsström & co insåg snabbt att det finns några huvudspår att satsa på: användning av molnplattformar, containerteknik och moderna verktyg för att hantera byggandet och distributionen av applikationer.

Det hela slutade med en satsning på Red Hats plattform Openshift.

– Med den nya miljön slipper vi servicefönster. Vi kan hålla plattformen uppe även om de underliggande servrarna behöver underhåll. Vi kan även uppgradera Openshift utan servicefönster. Distributionen av applikationsservern sker i containrar vilket gör att vi kan erbjuda olika versioner av Java EE, förklarar Robert Forsström.

Läs också: Här är tekniken som innebär slutet för servern

Skulle det gå att förenkla hanteringen, till exempel av applikationer, utan att satsa på en ny plattform?

– Det kanske skulle gå i teorin, men i praktiken skulle det innebära så mycket jobb att det inte vore värt besväret.

Att Volvo Cars ligger i frontlinjen för molnflyttar visar sig i ett stort intresse för projektet, dels genom att företag och myndigheter hör av sig, dels genom att Robert Forsström höll föredrag på konferensen Red Hat Forum i Stockholm nyligen.