Att plattformen Docker för att hantera containrar slagit igenom har knappast undgått någon. Men det finns även andra containerlösningar och dessutom kringprodukter till Docker som kan leda till kompatibilitetsproblem. Risken är att Docker implementeras på olika sätt på olika plattformar.

Det leder till problem med att flytta containerlösningar, och även individuella containrar, mellan olika molnplattformar och infrastrukturlösningar i allmänhet, samt med att hantera dem med olika verktyg. Följden av sådana problem blir gammal hederlig inlåsning.

Läs också: Tre tungviktare gör gemensam satsning på Docker

Om applikationer byggs av ett stort antal containrar vill man kanske dessutom ha friheten att köra olika containrar på olika plattformar, och kanske till och med kunna fördela containrarna dynamiskt mellan de olika plattformarna. I ett sådant scenario är flyttbarhet ett absolut krav.

Organisationen Open Container Initiative (OCI) bildades i juni 2015, med syftet att säkerställa flyttbarhet för containerlösningar. Förutom tungviktare som Amazon, IBM, Microsoft återfinns en rad framstående företag inom moln- och containerteknik, med Docker i spetsen. Värt att notera är att även Joyent, företaget bakom Javascriptplattformen Node.js, är med.

Nu har OCI släppt lanseringskandidater för standarder för att specificera driftsmiljöer (runtime) och hur enskilda containrar (image format) ska se ut. I skrivande stund finns det ingen detaljerad information tillgänglig publikt.

Läs också: Virtuell server eller container – vad är egentligen bäst? Vi har testat.

För att standarderna ska kunna implementeras har OCI också dragit i gång två projekt för att bygga testverktyg. De färdiga verktygen ska kunna användas för att testa hur väl implementationer följer de blivande standarderna.

OCI har inte publicerat någon fast tidsplan för när det ska komma färdiga versioner av delstandarderna och verktygen. Men givet organisationens beskrivningar av hur tidsplaner ska hanteras så lär det dröja minst två månader. Först ska det komma minst tre lanseringskandidater med minst en veckas mellanrum och sedan bör feedback på dem utvärderas, vilket eventuellt medför att standarderna skrivs om.