(Techworld/Barcelona) Under VMwares konferens VMworld samlas 10 000 personer från 96 länder i Barcelona för att ta del av de senaste nyheterna och strategiska inriktningarna. Bolagets vd Pat Gelsinger öppnar konferensen med att blicka in i kristallkulan och kommer med ett antal intressanta förutsägelser.

Idag anses 15 procent av det totala antalet servrar som finns köras i publika molntjänster, 12 procent i privata molntjänster och 73 procent i form av traditionell it.

År 2021 anses 30 procent köras i publika molntjänster, 20 procent i privata och 50 procent som traditionell it, där den publika delen till hälften utgörs av infrastrukturtjänster (IaaS) och till hälften av mjukvarutjänster (SaaS).

Läs också: Amazon tar VMware under vingarna med ny lösning för hybridmoln

VMware vågar sig också på en gissning om fördelningen 2030, då 52 procent tros använda publika molntjänster och enbart 19 procent av serverkraften kommer från traditionell it.

En annan trend är att antalet personliga enheter (telefoner, plattor med mera) kommer att plana ut och den stora tillväxten ligger istället på IoT-enheter, som tros öka från dagens 4 miljarder till 18 miljarder 2021.

Denna förskjutning till molntjänster är talande och kommer att leda till minskade licensintäkter för VMware på det område som de traditionellt varit mycket starka, det vill säga företagslokal virtualisering. Det är alltså viktigt för VMware att hänga med i svängarna och utveckla ett tilltalande molnerbjudande.

Vsphere 6.5 lanseras
Det nämns också kort under anförandet att man nu släpper version 6.5 av företagets flaggskeppsprodukt vSphere, en nyhet som för bara något år sedan troligen hade tagit upp en stor andel av öppningsanförandet. Detta visar tydligt att VMWare lägger om kursen till att fokusera på molnlösningar och att detta är en viktig del av företagets erbjudande i framtiden.

vmware
Den kanske största nyheten på VMworld i Barcelona var att version 6.5 av vSphere är redo att släppas.

Mer information om Vsphere 6.5 levererades under den andra dagens öppningsanförande där VMware tryckte mest på ökad säkerhet, skalbarhet och inbyggt stöd för containerhantering. Andra nyheter är att man nu äntligen lämnar den Flashbaserade webbklienten till förmån för en klient baserad på HTML5 och att den integrerade lagringslösningen VSAN nu går att nå från externa enheter via iSCSI.

Molnen knyts ihop
VMware fokuserar också mycket på att knyta ihop moln med sin Cross-Cloud Architecture. Företaget hoppas här kunna bli den mellanhand som gör det enkelt att flytta servrar mellan olika moln och göra det mer transparent att arbeta med sammanhållna lösningar även om servrar ligger placerade i olika moln. Produkten Cross Cloud Service knyter samman molntjänster från Amazon, Azure, Google och IBM och gör det möjligt att placera tjänster där de passar bäst för tillfället. På samma sätt som man virtualiserat hårdvara under många år, vill man nu ge flyttbarhet och abstraktion mellan olika molnleverantörer.

Läs också: Hårt pressat VMware letar desperat efter sin plats

AWS + VMware = Sant
En av de allra största nyheterna under konferensen är samarbetet mellan Amazon och VMWare för att erbjuda virtuella datacenter över hela världen baserat på VMwares mjukvara. Samarbetet gör att kunder kan skapa datacenter med 4-64 fysiska värdservrar hos Amazon och antingen köra det som en isolerad lösning eller koppla ihop den med det lokala nätverket för att skapa en hybridlösning. Om rätt förutsättningar finns på plats i den lokala miljön (tänk nätverksvirtualisering med NSX) så kan man flytta en VM under drift från den lokala miljön till molnmiljön. Man visar också en ny funktion som kallas Elastic DRS som gör att antalet värdservrar kan ökas och minskas automatiskt baserat på belastningen i de virtuella servrarna. Det är VMware som kommer att sköta om allt som har att göra med säkerhetsuppdateringar och versionsuppdateringar av molnmiljön och målbilden är att kunden ska kunna ligga en version ”efter” i sin lokala miljö men ändå få full funktionalitet. En sådan hybridlösning kommer alltså att ställa stora krav på din lokala miljö, och om du inte är kapabel att hänga med i svängarna så kanske en hybrid inte är något för dig eller också går du ”all-in” i molnet och låter VMware hantera hela din infrastruktur.

Mycket behöver fortfarande förberedas innan samarbetet mellan VMware och AWS kan tas i praktiskt bruk, men man anger att det ska vara klart att användas under mitten av 2017.

Är VMware positionerat för framtiden?
Det är tydligt att VMware har förstått rörelsen mot molnet och att en förändring behöver ske. Samtidigt är VMware traditionellt starka på IaaS-området och det är idag allt vanligare att nya applikationer byggs i PaaS-lösningar och allt fler företag börjar konsumera SaaS-lösningar istället för att installera egen infrastruktur för att driva applikationer på traditionella OS. Exakt hur VMare ska möta denna utmaning på serversidan känns idag lite oklart, men det finns fortfarande så oerhört mycket företagslokal fysisk infrastruktur och gamla applikationer att behovet av IaaS kommer att finnas kvar under lång tid. Marknaden för företagslokal virtualisering kommer att minska i takt med att molnet tar över allt mer och det kan bli en svår resa för VMware att genomföra då man traditionellt närmast har haft monopol på den marknaden.

Företagets erbjudande kring plattformstjänster (PaaS), Cloud Foundry, känns inte lika komplett som exempelvis Microsofts Azure och Microsoft erbjuder dessutom Cloud Foundry ovanpå Azure. VMware får däremot en allt starkare position avseende applikationsleverans där Workspace One knyter samman detta på ett snyggt sätt och ger användaren ett enkelt sätt att nå sina applikationer oavsett vilken enhet denne använder.

Ytterligare en anledning till samarbetet med AWS är troligen Microsofts tydliga satsning på molntjänster och både AWS och VMware står under press från Microsoft på sina respektive kärnområden. Genom att göra gemensam sak kan de bli starkare och tiden får utvisa om samarbetet blir starkt nog för att möta det gemensamma hotet.