MySQL har blivit världens mest använda öppna relationsdatabas, trots att den lider av vissa begränsningar. Som standard är MySQL inte så skalbar, till exempel vad gäller att hantera många samtidiga användare, skriver IDG News. I alla fall inte jämfört med kommersiella produkter.

Med det som bakgrund kan man titta på de båda databastjänsterna Aurora från Amazon och Cloud SQL från Google. Bland syftena med båda märks att tillhandahålla skalbara databastjänster i molnet, baserade på MySQL.

För att ta reda på vilken av de båda tjänsterna som är mest skalbar har IDG News kört transaktionsbaserade prestandatester med varierande antal simulerade klienter anslutna till båda. Efter att ha konsulterat experter från både Amazon och Google fick man fram intressanta resultat.

Läs också: Bättre koll på kronorna i molnet med nytt verktyg från Amazon

Men först en allmän synpunkt om databasprestanda. En sak som stod klar under arbetet med att konfigurera tjänsterna är att det är viktigt att köra en databas och de applikationer som använder den i samma tillgänglighetszon på en molnplattform, inte bara i samma region. Annars kan både prestanda och skalbarhet bli lidande.

En annan sak som visade sig är att olika databastjänster uppträder olika. För Amazons Aurora gäller till exempel att skrivprestanda förbättras under tiden en testsession är i gång. Ju längre man kör en prestandatest, desto bättre skrivprestanda, med andra ord.

Och slutligen, vilken typ av instanser som väljs, liksom hur de konfigureras, påverkar testresultaten kraftigt. I IDG News tester har man kört två olika typer av instanser, vad gäller kapacitet, för båda tjänsterna.

Angående konfigurationer så är det nog omöjligt att få helt likartade förutsättningar för olika tjänster. Det ska man ha i åtanke när man tittar på leverantörers egna jämförande tester av sina egna och andras tjänster. Det kan mycket väl vara så att man inte har lyckats optimera inställningar lika bra för konkurrenters tjänster som för de egna. Det kan i så fall bero både på illvilja och på naturligt sämre kunskaper om konkurrerande tjänster.

Och till slut, det finns fler tjänster än de nämnda två, till exempel Amazons RDS for MySQL. Det kan mycket väl vara så att olika tjänster lämpar sig olika väl för olika scenarier.

Läs också: VMware lägger om kursen mot molnet – men har de någon chans att lyckas?

Så till testerna. Det visar sig att Amazons Aurora, oberoende av instanstyp, är mer skalbar än Googles Cloud SQL. Det visar sig snabbt när man ökar antalet samtidiga testtrådar och blir riktigt tydligt redan efter 32 samtidiga testtrådar.

Vid 1 024 samtidiga testtrådar bjuder Amazon på hantering av i runda tal dubbelt så många transaktioner per sekund, drygt 6 000 som mest i testerna. Ha i åtanke att spannet för testresultat är brett, eftersom man kör testerna på olika sätt. Men Amazon bjuder genomgående på bättre resultat när belastningen mätt i samtidig användning ökar.

Slutsatsen av testerna är att om ditt företags användningsfall liknar det i testerna så bjuder Amazon på en mer skalbar databastjänst än Google. För att vara helt säker på hur det ligger till måste du testa själv.