Vår aptit för mindre och mindre prylar har minskat. Det är helt enkelt svårt att hantera alltför små mobiler och datorer. Men fortfarande arbetas det hårt på att göra komponenterna mindre.

Nu har forskare på University of California i USA konstruerat den minsta datorn någonsin. Den är bara 50 nanometer lång på varje sida vilket är i paritet med ett biologiskt virus skriver Techradar.

– I vanliga datorer ligger databearbetningen och minne åtskilt, vilket drar ner hastigheten. Genom att processa data direkt inne i en tredimensionell minnesstruktur kan mer data lagras och bearbetas snabbare, säger Gina Adam, som är en av dem som arbetat med projektet.

Läs också: Robotutvecklingen går i rasande fart – men var är nanorobotarna?

Den minimala dator som forskargruppen utvecklat använder sig av ett ovanligt system som kallas "material implicaton logic" där logiska operationer och lagringen av information sker samtidigt och på samma ställe i stället för åtskilt. Det innebär att det inte krävs något utrymme för att flytta data fram och tillbaka till minnet.

Ännu finns dock inte tekniken för att tillverka den här extremt lilla datorn något som forskarna nu arbetar vidare med.

Här finns forskarnas egen beskrivning av tekniken.