Bägarna tycks ha runnit över hos utvecklarna i Tor-projektet. Tålamodet med vad de anser vara en allt mer fientlig inställning till Android från Googles sida har tagit slut. Vilket har resulterat i en ny, säkrare telefon. Visserligen en prototyp, men som också bygger på samma mjukvara som deras nemesis, skriver Ars Technica. 

Under namnet Ett osannolikt uppdrag har utvecklaren Mike Perry tagit fram en trimmad version av Android byggd på operativsystemet Copperhead. Ett system som är en starkare Androiddistrubition framtagen i syftet att just vässa säkerheten. Det behöver väl knappas påpekas att Tor-telefonen har gjort förstärkningar både på säkerhetsfronten och integritetsskyddet. Upphovsmännen kommer ju från världens mest välkända anonymiseringsverktyg och är mer eller mindre synonymt med integritet på internet.

Läs också: Nu vill Silent Circle skydda din integritet med supersäker telefon 

Men syftet är inte bara att slå Google på deras egen planhalva, utan också att visa att det faktiskt går att ta fram en telefon som fungerar för Tor-nätverkets användare.

”Vi vill visa att det är möjligt att bygga en telefon som respekterar användarnas val och frihet, som minskar säkerhetsriskerna och pekar ut en väg för ekosystemet med respekt för behoven hos säkerhetsmedvetna användare”, skriver Mike Perry i ett blogginlägg.

För att skydda användarna förlitar sig prototypen på brandväggen Orwall, som dirigerar om trafiken över Tor samt blockerar all annan trafik. Helt inlåst behöver användaren dock inte vara, det är fullt möjligt att öppna upp ett hål i väggen för tjänster som till exempel Signal.

Till saken hör också att det bara är Googles hårdvara, Nexus eller Pixel, som fungerar med prototyp-systemet. Detta eftersom de är den enda enheterna som har stöd för säkerhetskontrollen Verified Boot och där användaren har kontroll över nycklarna. Vilket är en nödvändighet för att systemet ska fungera.

Ägaren till denna Tor-telefon förväntas ha tämligen goda kunskaper i programmering, så den är inte för gemene man. Det gäller både installation och underhåll. Men så är syftet kanske inte bara att ta fram en telefon, utan att väcka en diskussion om Googles förhållningssätt till Android. Ett förhållningssätt som enligt Mike Perry blivit allt mer fientligt och det mot hela idén av mjukvaran som en öppen plattform.

It-nördar, säkerhetsentusiaster, branschfolk – alla diskuterar de vilket operativsystem som är bäst. Och den generella bilden är att just säkerheten är bättre i Apples produkter. Mycket för att det är en stängd plattform. Möjligheten för tillverkare att själva utveckla egna versioner av Android är systemets styrka, men också en del i dess svaghet. Det har lett till en rad osäkra produkter, skriver Ars Techica. Och har inte tillverkarna några ekonomiska incitament att skicka ut relevanta säkerhetsuppdateringar till användarna, så kommer inte det heller att ske tror Mike Perry.

Samtidigt tror han också att säkerheten i Googles mjukvara bli bättre. Dock uppstår då ett annat problem som han säger hittills mest drabbat IOS, nämligen frågan om bakdörrar. Risken att en stängd plattform tvingas till sådana åtgärder är större än ett öppet system, säger han. Förbättringar i säkerheten har gjorts, men de räcker inte hela vägen och han är kritisk.

Läs också: Mozilla släpper ny superprivat Firefox till Iphone

”Android-plattformen rör sig allt mer mot ”se men inte röra”-modell som Microsoft försökte sig på under det tidiga 2000-talet. Men istället för att vara tydliga med det, tycks Google göra det med i skymundan. Det är en väldigt oroväckande trend. ”

Prototypsystemet finns tillgängligt för nedladdning. Själv använder Mike Perry den för sin egna kommunikation, e-post, Signal, Mumble och kartor. Telefonen är den andra i sitt slag, den första versionen kom 2014 och gick under namnet Omöjligt uppdrag (Mission Impossible). Tilltron till version två tycks således vara något större.

Tor-projektet har inga planer på att gå över till hårdvarutillverkning. Och poängen tycks mer vara att provocera, väcka debatt och medvetenhet.

”Vad jag har märkt är att inlägg som detta sätter fart på ekosystemet kring Android och öppen mjukvara. Och påminner oss om varandra och vårt gemensamma syfte”, skriver han.