Informator

Läs också: 
Sveriges bästa utvecklare 2016: plats 30-21
Sveriges bästa utvecklare 2016: plats 50–41

bästa utvecklare

40. (ny). Per Lundholm, utvecklare och coach, Crisp.
Antal år i yrket: 36 år.
Kompetens: Olika språk, mest Java de senaste tio åren. Jobbar med webbaserade lösningar och mikrotjänster.
Verksamhetsområde: Generalist vad gäller lösningar.
Andra meriter: Håller kurser och är aktiv i Crisps Youtubekanal. Bloggar och är aktiv i öppna projekt.
Twitter: @perlundholm
Omdöme: ”Per har också ’uppfunnit’ TDD-pyramiden som är en klurig grej för att etablera vanan att jobba enligt TDD”.

bästa utvecklare

39. (45). Björn Frantzén, systemarkitekt, R2M.
Antal år i yrket: 30 år.
Kompetens: Java, Java EE, Spring Boot och Apache Camel. Erfaren Springutvecklare och specialist på öppen källkod.
Verksamhetsområde: Jobbar mycket med integration, betallösningar och lastintensiva lösningar.
Andra meriter: Mentor för juniora utvecklare, håller föredrag på meetups och kurser om integration. Har grundat företagen Cuemind och Oktad Data.
Twitter: @cuemind_bjorn
Omdöme: ”En kund till R2M sa under en projektstart att det här kommer gå jättebra, vi har Björn med oss, hur ska vi kunna misslyckas?”

bästa utvecklare

38. (ny). Mattias Karlsson, utvecklare och arkitekt, WCOM.
Antal år i yrket: 16 år.
Kompetens: C#, molnteknik (Azure), integration och Sql Server.
Verksamhetsområde: Generalist, till exempel finansapplikationer, kassasystem och integrationslösningar. Mycket backendlösningar.
Andra meriter: Är med och driver Cake, ett öppet byggsystem. Aktiv i Swenug. Pratar på konferenser och i podcasts.
Twitter: @devlead
Omdöme: ”Kodbegåvad utöver det vanliga”.

bästa utvecklare

37. (ny). Henrik Hellenborg, konsult, Hellenborg Consulting.
Antal år i yrket: 17 år.
Kompetens: C#, TSQL, Scrum, Kanban, TDD, med mera. Jobbar som lösningsarkitekt.
Verksamhetsområde: Mest lösningar åt försvarsindustrin.
Andra meriter: Har varit med och vunnit SM i affärsnytta.
Twitter: -
Omdöme: ”Henrik har bra sinne för design, kan lösa problem både på arkitekturnivå och på låg drivrutinsnivå. Han jobbar dessutom väldigt snabbt.”

Läs också: Han är Sveriges bästa utvecklare 2015

bästa utvecklare

36. (ny). Katarina Berg, utvecklare, Axis Communications.
Antal år i yrket: 3 år.
Kompetens: Programmering i C, bildanalys och maskininlärning.
Verksamhetsområde: Bildanalys för kameraövervakning och säkerhetslösningar.
Andra meriter: Aktiv i Pink programming. Är med och organiserar programmeringsläger och handleder Javakurser.
Twitter: @axisipvideo
Omdöme: ”Katarina har lärt ut programmering och matematik till studenter och arrangerat kurser både i matematik och Javaprogrammering”.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

För femte gången utser vi Sveriges bästa utvecklare. Här är plats 40–31 och sedan släpper vi tio namn per dag till på torsdag då vinnaren presenteras på vårt event Code Night i Stockholm.

Techworlds lista över Sveriges bästa utvecklare presenteras för femte gången. Fokus ligger liksom förra året på utvecklare som är aktiva inom projekt i Sverige i dag, men vi har snävat till rollerna som premieras. Personerna på listan är i hög grad direkt aktiva med att bygga lösningar. Det handlar ofta om att skriva kod.

Det här innebär att roller som projektledare, metodexpert, testare och liknande har valts bort i stor utsträckning, förutom när de kombinerats med de egenskaper vi letar efter. Det här har medfört att flera personer försvunnit från förra årets lista, även sådana som var högt placerade. Det är ingen nedvärdering av dem, utan en följd av ändrade kriterier.

Ytterligare en skillnad mot förra året är att andra meriter, som att prata på konferenser och skriva i olika sammanhang, inte har vägt lika tungt i bedömningen.

Namnen på listan har fångats in på främst tre olika sätt:

  • En stor nomineringsprocess på webben. Över 100 personer nominerades.
  • Mer informella tips och kontakter.
  • De personer som var med på listan förra året. Ungefär hälften av dem är kvar.

En stor nyhet jämfört med tidigare år är att ett externt råd med välmeriterade branschpersoner varit involverade i arbetet med listan, både med att fastställa urvalskriterier och med att bedöma kandidater. Följande personer är med i rådet:

  • Hamid Samadi, vd, Solid Beans
  • Cecilia Borg, teknikchef, Looklet
  • Anders Eriksson, vd, Softronic
  • Hanadi Obied, rekryterare, HiQ