informator

Läs också:
Sveriges bästa utvecklare 2016 – här är plats 30-21
Sveriges bästa utvecklare 2016 – här är plats 40–31
Sveriges bästa utvecklare 2016 – här är plats 50–41

utvecklare

20. (9). Tess Ferrandez, utvecklarevangelist, Microsoft.
Antal år i yrket: 18 år.
Kompetens: Utveckling för Windows 10, till exempel med C#, Xaml, samt Net Core, ASP Net och Xamarin.
Verksamhetsområde: Bland annat konsultuppdrag kring Windows 10, utvecklar appar åt kunder.
Andra meriter: Bloggar, talar på till exempel Techdays och är med och driver olika arrangemang, är aktiv på olika så kallade boot camp.
Twitter: @tessferrandez
Omdöme: ”Hon hade världens mest lästa blogg om avancerad debugging för Dotnet i flera år innan hon började som evangelist. På alla sätt är Tess en person åtminstone jag hyser stor respekt för.”

bästa utvecklare

19. (10). Alan Smith, seniorkonsult, Active Solution.
Antal år i yrket: 21 år.
Kompetens: Molnteknik, främst Microsofts Azureplattform. C# och systemintegration. Även lösningar för maskininlärning, datalager och big data. Utbildare och mentor i projekt.
Verksamhetsområde: Generalist, har bland annat utvecklat lösningar för branscher som bank och finans, försäkring och utbildning.
Andra meriter: Aktiv i communitysammanhang. Är bland annat med och driver konferensen Cloudburst i Stockholm och Global Azure Bootcamp. Har byggt molnlösningar som används över hela världen. Pratar på konferenser, till exempel för Swenug. Microsoft MVP för Azure.
Twitter: @alansmith
Omdöme: ”Alan är en av de mest passionerade utvecklare jag har träffat. Han är drivkraften bakom Global Windows Azure Bootcamp.”

bästa utvecklare

18. (16). Simin Liu, konsult och teamledare, Dynabyte.
Antal år i yrket: 6 år.
Kompetens: Java och systemintegration.
Verksamhetsområde: Generalist, bland annat lösningar för telekomföretag, banker och försäkringsbolag. Fokuserar på backend- och integrationslösningar.
Andra meriter: Talare på till exempel Geek Girl Meetup, Swetugg och företagsinterna event.
Twitter: @dynabyte
Omdöme: ”Simin är alltid professionell och levererar högsta kvalitet och tar stort ansvar i sina projekt”.

bästa utvecklare

17. (14). Olga Stern, utvecklare, egna tjänsten Genews. Tjänstledig från Valtech.
Antal år i yrket: 9 år.
Kompetens: Dotnet, C#, agila metoder och databaser. Även molnteknik som Azure och DocumentDB.
Verksamhetsområde: Generalist. Har skapat lösningar inom bland annat vård-, tv- och mediabranscherna. Jobbar numera med att utveckla den egna webbtjänsten Genews.
Andra meriter: Har varit med och drivit Valtechs traineeprogram och hållit kurser i agila metoder. Håller föredrag på konferenser.
Twitter: -
Omdöme: ”Ligger helt klart i framkant vad gäller arkitektur och implementerar lösningar i en tjänst som hon driver själv”.

utvecklare

16. (34). Johan Öbrink, digital strateg, Iteam.
Antal år i yrket: 16 år.
Kompetens: Agil och testdriven utveckling. Flera språk och plattformar som Node.js och Docker.
Verksamhetsområde: Digital transformation, grundläggande förändringar som har bäring på uppdragsgivares affärer.
Andra meriter: Talar på konferenser som Øredev och Devsum, samt på olika meetups. Delaktig i öppna projekt.
Twitter: @JohanObrink
Omdöme: ”Väldigt bred kunskap och innovativ, men ändå med bra känsla för kod”.

bästa utvecklare

15. (7). Fredrik Normén, konsult på Squeed.
Antal år i yrket: 19 år.
Kompetens: Dotnet, C#, kodkvalitet, applikationslivscykler och infrastrukturlösningar. Lägger mycket fokus på att maximera effekten av utvecklingsteam.
Verksamhetsområde: Generalist som bland annat utvecklat finanssystem. Bland senare projekt märks en bettingplattform och distribuerade lösningar. Ägnar sig åt devopslösningar.
Andra meriter: Microsoft MVP. Har talat på alla Techdays som hållits i Sverige. Är med och organiserar Swenug, samt bloggar.
Twitter: @fredrikn
Omdöme: ”Hans tekniska kunnande inom Microsoftsfären är episkt och hans känsla för kvalitet är second to none. Fredrik är en lysande utvecklare som ser till att skapa rätt värde med mest optimala lösning.”

bästa utvecklare

14. (ny). Klara Ward, senior utvecklare, Oracle.
Antal år i yrket: 14 år.
Kompetens: Java.
Verksamhetsområde: Är med och utvecklar Javaplattformen och profileringsverktyget Java Mission Control.
Andra meriter: Håller föredrag på konferenser som Jfokus, Eclipsecon, Øredev och Javazone. Mentor för barn i Coderdojo.
Twitter: @klaraward
Omdöme: ”Goto-person i organisationen, utvecklare har sagt ’jag har semester samtidigt som Klara, för om saker skiter sig så litar jag inte på att andra fixar det lika snabbt’”.

bästa utvecklare

13. (ny). Daniel Sawano, konsult, Omegapoint.
Antal år i yrket: 15 år.
Kompetens: Java, domändriven design, testdriven utveckling och utvecklingsmetodik.
Verksamhetsområde: Generalist. Har länge arbetat med att bygga lösningar inom börshandel, spel och telekom. Främst backend.
Andra meriter: Håller föredrag på konferenser, ofta internationellt, till exempel Devoxx, Geecon, Jfokus och Jdays. Har varit aktiv i öppna projekt.
Twitter: @danielsawano
Omdöme: ”Väldigt gedigen Javautvecklare som kombinerar breda kunskaper om utveckling med att ligga i framkant inom nischade tekniska frågor, vilket inte är så vanligt”.

bästa utvecklare

12. (ny). Daniel Deogun, konsult, Omegapoint.
Antal år i yrket: 13 år.
Kompetens: Java, även en del andra språk på Javaplattformen. Expert inom domändriven design, beteendedriven utveckling, testdriven utveckling, kontinuerliga leveranser och säkerhet.
Verksamhetsområde: Generalist, till exempel pacemakersystem, webbplattformar för telekom, arkivlösningar och spel.
Andra meriter: Håller föredrag på konferenser, till exempel Jfokus, Javazone, DDD Europe, Devoxx, Geecon och DDD Exhange, samt meetups. Är aktiv i internutbildningar och arrangerar Studentkonferensen.
Twitter: @danieldeogun
Omdöme: ”Daniel har stort kvalitetsfokus i allt han gör, han har djup kompetens och föreläser kring domändriven design, domändriven säkerhet, testdriven utveckling och Java”.

viktor klang

11. (18). Viktor Klang, biträdande teknikchef, Lightbend.
Antal år i yrket: 13 år.
Kompetens: Scala och Java, distribuerade system, samtidighet, skalbarhet och prestanda.
Verksamhetsområde: Grundare av Reactive Streams-initiativet. Akkaentusiast. Medutvecklare av samtidighetsfunktionaliteten i Scalas och Javas standardbibliotek.
Andra meriter: Föreläser vid universitet och talar på konferenser. Javaone Rock Star.
Twitter: @viktorklang
Omdöme: ”Är med och driver utvecklingen globalt av den viktiga Javaplattformen”.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

För femte gången utser vi Sveriges bästa utvecklare. Vinnaren presenteras på vårt event Code Night i Stockholm i dag torsdag.

Techworlds lista över Sveriges bästa utvecklare presenteras för femte gången. Fokus ligger liksom förra året på utvecklare som är aktiva inom projekt i Sverige i dag, men vi har snävat till rollerna som premieras. Personerna på listan är i hög grad direkt aktiva med att bygga lösningar. Det handlar ofta om att skriva kod.

Det här innebär att roller som projektledare, metodexpert, testare och liknande har valts bort i stor utsträckning, förutom när de kombinerats med de egenskaper vi letar efter. Det här har medfört att flera personer försvunnit från förra årets lista, även sådana som var högt placerade. Det är ingen nedvärdering av dem, utan en följd av ändrade kriterier.

Ytterligare en skillnad mot förra året är att andra meriter, som att prata på konferenser och skriva i olika sammanhang, inte har vägt lika tungt i bedömningen.

Namnen på listan har fångats in på främst tre olika sätt:

  • En stor nomineringsprocess på webben. Över 100 personer nominerades.
  • Mer informella tips och kontakter.
  • De personer som var med på listan förra året. Ungefär hälften av dem är kvar.

En stor nyhet jämfört med tidigare år är att ett externt råd med välmeriterade branschpersoner varit involverade i arbetet med listan, både med att fastställa urvalskriterier och med att bedöma kandidater. Följande personer är med i rådet:

  • Hamid Samadi, vd, Solid Beans
  • Cecilia Borg, teknikchef, Looklet
  • Anders Eriksson, vd, Softronic
  • Hanadi Obied, rekryterare, HiQ