utvecklare

10. (47). Jimmy Engström, utvecklare och arkitekt, Carnegie Bank och AZM Dev.
Antal år i yrket: 17 år.
Kompetens: Microsoftplattformen, C#. Både backend och frontend. Mixed reality, har till exempel utvecklat för Hololens sedan den släpptes.
Verksamhetsområde: Banksystem, både interna och externa. Bygger Universal Windows Platform-appar och Windows Holographic-upplevelser.
Andra meriter: Windows Development MVP. Talar på konferenser, både nationellt och internationellt. Anordnar konferenser och hackathon och driver Coding After Work. Aktiv i olika podcast och i öppna projekt.
Twitter: @apeoholic
Omdöme: ”Extremt duktig kille med presentationsförmåga, som inte tvekar en sekund för att hjälpa andra och ta kunskap vidare. Världsklass!”.

utvecklare

9. (4). Jonas Bonér, teknikchef och medgrundare, Lightbend.
Antal år i yrket: 17 år.
Kompetens: Har på senare år arbetat mycket med lösningar för skalbarhet och tillgänglighet. Engagerad i utveckling av plattformarna Akka, Play och Lagom, samt språket Scala.
Verksamhetsområde: Jobbar även med big data-, fast data- och streaming-lösningar och mikrotjänster. Tidigare mest mellanprogram och kompilatorer.
Andra meriter: Ligger bakom ramverket Aspectwerkz och plattformen Akka för att utveckla parallella, skalbara och feltoleranta program i Scala och Java. Är Java Champion och utsågs förra året till den femte mest inflytelserika personen i Javavärlden. Håller föredrag på konferenser och skriver white papers.
Twitter: @jboner
Omdöme: ”En av de mest kända svenskarna internationellt inom systemutveckling”.

bästa utvecklare

8. (13). Niclas Nilsson, konsult och vd, Fooheads och Papertend.
Antal år i yrket: 24 år.
Kompetens: Agila arbetssätt, arkitektur, beteendedriven utveckling, domändriven design, distribuerade system, inbyggda system, Ruby, Python, Scala, Java, C#, C/C++, Javascript och Clojure.
Verksamhetsområde: Jobbar mycket aktivt i projekt med bland annat design och coachning, förutom att koda. Coachning och utbildning, oftast i agilitet, design och arkitektur.
Andra meriter: Talar på konferenser. Har skrivit kapitel i "97 Things Every Software Architect Should Know" och "97 Things Every Programmer Should Know". Var delaktig i framtagandet av osgi-specifikationen. Håller kurser.
Twitter: @niclasnilsson
Omdöme: ”Väldigt bred kunskap om det mesta som rör utveckling. Kombinerar teknisk spetskunskap med känsla för mjukare aspekter”.

utvecklare

7. (5). Jimmy Nilsson, programmerande arkitekt och en av grundarna av konsultbolaget Factor10.
Antal år i yrket: 28 år.
Kompetens: C#, domänspecifika språk, arkitektur, renovering, optimering, testdriven utveckling, domändriven design, Coffeescript, Visual Basic, sql och nosql. Fokuserar på att hjälpa verksamhetskunniga att själva kunna vara med och skapa lösningar.
Verksamhetsområde: Verksamhetsnära system inom många olika branscher, allt från banker, till telekomföretag och statliga verk. Generalist, bidrar till affärslösningar i vilka mjukvara är en viktig del.
Andra meriter: Har skrivit böckerna “Applying Domain-Driven Design and Patterns” och “.NET Enterprise Design”. En av de drivande när mikrotjänster tog form. Håller regelbundet föredrag på konferenser som Øredev och Teched. Har tidigare arbetat som rådgivare åt Microsoft.
Twitter: @jimmynilsson
Omdöme: ”Har visheten att tona ner sina imponerande tekniska kunskaper när det gäller att försöka bidra till affärsvärde för sina kunder”.

utvecklare

6. (6). Joachim Wester, utvecklare och grundare, Starcounter.
Antal år i yrket: 32 år.
Kompetens: Fokuserad på lösningar för ökad utvecklarproduktivitet. Kodar i till exempel C, C++, Clojure och Lisp. Även forskning inom ai och algoritmer.
Verksamhetsområde: Är med och utvecklar plattformen och minnesdatabasen Starcounter. Verksam i forskningsprojekt.
Andra meriter: Håller en del föredrag med fokus på Starcounter. Har skapat egna språk och delar med sig av öppen kod på Github.
Twitter: @starcounterjack
Omdöme: ”En av få utvecklare i världen som inte bara kan tänka ut sätt att bygga helt nya tekniska arkitekturer, utan även implementera dem”.

bästa utvecklare

5. (ny). Ellen Sundh, utvecklare, Veryday.
Antal år i yrket: 15 år.
Kompetens: Flera språk, till exempel C++, Objective C och Javascript (Node.js).
Verksamhetsområde: Bygger nyskapande lösningar med hårdvara., bland annat med hjälp av elektronik för att överföra känslan av beröring från bildigenkänning till blinda med så kallad haptisk feedback. Webblösningar, både backend och frontend. Lösningar med uppkopplade enheter.
Andra meriter: Håller föredrag, till exempel på Nordic.js, på olika meetups och i andra sammanhang. Är med och driver Stockholm Hardware Meetup.
Twitter: @ellensundh
Omdöme: ”Ellen gör det omöjliga möjligt och kopplar ihop oväntade gränssnitt som kameror för att fånga rörelser med industrimotorer för att hjälpa en blind musiker att känna rörelserna från en dirigent med foten!”

utvecklare

4. (36). Christian Landgren, vd, Iteam.
Antal år i yrket: 32 år.
Kompetens: Javascript, med flera språk. Generalist som ägnar sig åt bland annat arkitektur, virtualisering, skalbarhet och Docker. Funktionell programmering, strömning av stora datamängder, maskininlärning och datautvinning på senare tid.
Verksamhetsområde: Digital transformation och affärsutveckling.
Andra meriter: Driver användargruppen Lounge Hackers varje onsdag. Talar på konferenser som Stockholm.js. Medgrundare av Facebookgruppen Kodapor.
Twitter: @landgren
Omdöme: ”Förutom att vara väldigt tekniskt duktig har Christian en helhetssyn på sin roll som utvecklare. För större uppdrag med förändringskaraktär i moderna tekniska miljöer har jag svårt att tänka mig en bättre kraft.”

bästa utvecklare

3. (ny). Mina Boström Nakićenović, utvecklare och arkitekt, FIS Front Arena.
Antal år i yrket: 19 år.
Kompetens: C++, C# och Java. Modelldriven utveckling, agila metoder och högprestandasystem.
Verksamhetsområde: Tradinglösningar.
Andra meriter: Håller föredrag på olika internationella och nationella konferenser inom agilitet och arkitektur, skriver artiklar.
Twitter: @bostrommina
Omdöme: ”Mina talar inte bara om agil utveckling och arkitektur, hon tillämpar det också i sitt dagliga arbete genom att i sann agil anda pröva nya tekniker och dela med sig av sina erfarenheter till oss kollegor”.

bästa utvecklare

2. (ny). Daniel Stenberg, utvecklare, Mozilla.
Antal år i yrket: 25 år.
Kompetens: C och C++. Bygger lösningar för internetprotokoll.
Verksamhetsområde: Är med och utvecklar webbläsaren Firefox.
Andra meriter: Mest känd som huvudutvecklare av Curl och Libcurl. Är även engagerad i andra öppna projekt, jobbar med protokollutveckling inom IETF och håller föredrag på konferenser.
Twitter: @bagder
Omdöme: ”Troligtvis den enda personen i hela Sverige vars kod används av alla personer i världen som använder en dator/smartphone/bankomat/etc... varje dag. Hans bidrag till världen är så pass stort att det inte går att förstå vidden.”

utvecklare

1. (3). Joel Abrahamsson, chefsutvecklare och teknisk utvecklingschef, Expressen.
Antal år i yrket: 9 år.
Kompetens: Arkitektur för webb- och söklösningar, ASP Net, Episerver och Node.js.
Verksamhetsområde: Lösningar för mediebranschen, webbapplikationer och utbildning.
Andra meriter: Talare på användargrupper och konferenser, till exempel Øredev. Skrivit böcker om Elastisearch och Episerver.
Twitter: @joelabrahamsson
Omdöme: ”Joel är inte bara en bra ledare utan också väldigt aktiv i att coacha och själv utveckla kod i Expressens produkter. Med devisen att det inte går att ta tekniska beslut om man inte själv involverat sig i koden leder han genom exempel.”

Läs också:
Sveriges bästa utvecklare 2016 – här är plats 30-21
Sveriges bästa utvecklare 2016 – här är plats 40–31
Sveriges bästa utvecklare 2016 – här är plats 50–41

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

För femte gången utser vi Sveriges bästa utvecklare. Vinnaren presenteras på vårt event Code Night i Stockholm i dag torsdag.

Techworlds lista över Sveriges bästa utvecklare presenteras för femte gången. Fokus ligger liksom förra året på utvecklare som är aktiva inom projekt i Sverige i dag, men vi har snävat till rollerna som premieras. Personerna på listan är i hög grad direkt aktiva med att bygga lösningar. Det handlar ofta om att skriva kod.

Det här innebär att roller som projektledare, metodexpert, testare och liknande har valts bort i stor utsträckning, förutom när de kombinerats med de egenskaper vi letar efter. Det här har medfört att flera personer försvunnit från förra årets lista, även sådana som var högt placerade. Det är ingen nedvärdering av dem, utan en följd av ändrade kriterier.

Ytterligare en skillnad mot förra året är att andra meriter, som att prata på konferenser och skriva i olika sammanhang, inte har vägt lika tungt i bedömningen.

Namnen på listan har fångats in på främst tre olika sätt:

  • En stor nomineringsprocess på webben. Över 100 personer nominerades.
  • Mer informella tips och kontakter.
  • De personer som var med på listan förra året. Ungefär hälften av dem är kvar.

En stor nyhet jämfört med tidigare år är att ett externt råd med välmeriterade branschpersoner varit involverade i arbetet med listan, både med att fastställa urvalskriterier och med att bedöma kandidater. Följande personer är med i rådet:

  • Hamid Samadi, vd, Solid Beans
  • Cecilia Borg, teknikchef, Looklet
  • Anders Eriksson, vd, Softronic
  • Hanadi Obied, rekryterare, HiQ