När Xero på Nya Zeeland bestämde sig att satsa på att expandera rejält så blev det uppenbart att man behövde flytta alla sina databaser till molnet. Tanken är att det ska ge bättre skalbarhet och snabbare leveranser av mjukvara till företagets bokföringstjänster, skriver IDG News.

Och så kan man ju tänka sig att det finns en trovärdighetsaspekt. Ska kunder, mest små och mellanstora företag, lita på en leverantör av molntjänster som inte använder molntjänster själv för att hantera viktiga data?

Hur som helst, nu är Xeros dataflytt till Amazons molnplattform klar. Den tog drygt två år och inbegrep sammanlagt 1,4 petabyte data. Datamängden representerar 59 miljarder poster, 120 databaser, 2 000 applikationer och fler än 862 000 kunder i 180 länder.

Under tiden som dataflytten utfördes tillkom nästan en halv miljon kunder, vilket visar att Xeros antagande om ökat behov av skalbarhet stämde.

Ytterligare ett sätt att få grepp om datavolymen är att den kan jämföras med 60 000 blurayfilmer.

Under de senaste tolv månaderna har data tillkommit baserat på cirka 450 miljoner transaktioner som hanterats. Det visar att varje bokföringstransaktion leder till åtskilliga fler registreringar i de applikationer som används.

Duncan Ritchie som är plattformsansvarig på Xero nämner även en del mjukare anledningar till molnflytten av data:

– En viktig anledning till molnflytten är att kunna flytta teknikbeslut till en liten autonom grupp av utvecklare och att ge större möjligheter att experimentera, vilket ska göra det möjligt att lösa kunders problem snabbare, säger Duncan Ritchie.