Mängden nyheter på Amazons konferens Reinvent nyligen var så stort att det är lätt att missa godbitarna. Mycket av fokuset i dessa dagar hamnar naturligtvis på ett flertal ai-relaterade nyheter, till exempel Lex för konversationer med konstgjort tal inblandat.

Men jag skulle vilja lyfta fram två andra nyheter som verkligen kan få transformerande effekter på företags-it. Den ena är Greengrass som är ett samlingsnamn för lösningar som ska göra det möjligt att köra kod direkt på uppkopplade enheter.

Bakgrunden till Greengrass är förstås att företag som börjat bygga iot-lösningar har upptäckt att det blir otympligt att skicka alla data för bearbetning till molntjänster. Det är mycket smartare göra så mycket som möjligt av jobbet direkt på de uppkopplade enheterna, eller i alla fall så långt ut mot kanten av nätet som möjligt.

Läs också: Amazon öppnar kassalös kvartersbutik

Greengrass ska göra det möjligt att köra Lambdafunktioner på vilken enhet som helst med Arm- eller X86-arkitektur som kör Ubuntu eller Amazon Linux. OK, vad är Lambdafunktioner? I det här sammanhanget är det till exempel Javascriptkod som kan köras på Amazons ”serverlösa” tjänst Lambda. Det borde vara kravspec nog för att skapa användbara lösningar och det går att använda andra språk också, till och med C#.

Vad gäller den tekniska biten har Greengrass potentialen att förändra spelplanen rejält för iot-lösningar. Men nu kommer kuggfrågan:

Finns det teknisk information, hjälp direkt från Amazon, verktyg, konsultföretag med kompetens och kringtjänster nog för att hjälpa även mindre och mellanstora företag att komma i gång med iot, Greengrass och kopplingar till Amazons molntjänster?

Eller är Greengrass enbart något för stora kundföretag som kan hantera svårigheter själva och för tjänste- och produktbolag som erbjuder olika grader av nyckelfärdiga lösningar?

Här hittar vi Amazons konkurrensnackdel i jämförelse med Microsoft som har ett gediget nät av återförsäljare och partner på plats i Sverige. Det Microsoft kan erbjuda är lokal närvaro och det kan mycket väl löna sig i det här sammanhanget.

Visst jobbar Amazon för fullt med att rekrytera svenska partner, men det saknas transparens. När jag träffade Amazons Web Services Nordenchef Darren Mowry nyligen så kunde han inte ens berätta hur många anställda man har i Sverige. Han sa visserligen att han tror att en egen Sverigeorganisation är rätt väg att gå. Men ett sådant beslut ligger i framtiden och Microsoft har, som sagt, ett försprång i det här avseendet.

Läs också: Nu funkar Amazons molnlösningar direkt på minsta lilla hårdvaruenhet

Det visar sig om global storskalighet kan överträffa lokal närvaro. Mitt stalltips är att man åtminstone behöver både och för att ta tätpositionen för komplexa och nydanande tekniska lösningar som Greengrass.

En annan omdanande nyhet från Amazon, Athena, ställer nog lägre krav på ett ekosystem. Athena innebär enkelt uttryckt att man kan köra sql-frågor direkt mot data som finns på Amazons lagringstjänst S3. Alla som har byggt datalager där molnlagring finns med i bilden förstår vilka stora tidsbesparingar, och därmed lägre kostnader och större smidighet, det här kan leda till.

Data som hanteras ska kunna finnas i till exempel textfiler. Att slippa skyffla och transformera dessa data till en databastjänst kan få vilken datalagerarkitekt som helst att gråta av lycka. Det spelar inte ens så stor roll om prestanda för själva Athena inte är särskilt bra. Det kommer ändå att löna sig.

Att säga att Athena blir dödsstöten för Hadoop är nog att ta i, men det blir i alla fall ett starkt alternativ för att analysera stora datamängder. Och, inte minst, det finns massor av kompetens om relationsdatabaser och sql som nu framstår i bättre dager vad gäller big data.

Bara inte Amazon misslyckas fullständigt med prestanda för Athena.