Microsoft anstränger sig för att förpassa det gamla pc-operativsystemet Dos till glömskans korridorer. Det senaste exemplet i Windows är att Powershell dyker upp som alternativ som kommandoskal (Cmd) när man anger kommandot för att få fram ”superanvändarprogram” (Windows, X).

Så här beskriver en talesperson för Microsoft vad som händer, enligt IDG News, översatt till svenska: ”Microsoft tar inte bort Cmd från Windows, utan ändrar bara vilket skal som är standard till Powershell. Det går att ändra tillbaka till Cmd, eller till Bash eller något annat skal. Cmd-skalet har en lång historia och är ett viktigt verktyg som används av miljontals användare varje dag. Det är fortsatt en viktig del av Windows.”

Läs också: ”Livet är eländigt och det är Microsofts fel”

IDG News har varit i kontakt med åtskilliga användare som berättar att de använder Cmd regelbundet. Så här säger en: ”Jag använder kommandoprompten nästan varje dag. Powershell kan användas till fler saker, men det fungerar inte varje gång jag försöker göra enkla saker med de gamla kommandona. Det slutar med långa sökningar på internet för att försöka få det att fungera.”

Den som har svårt att hitta den gamla kommandoprompten kan skriva ”cmd” direkt. I till exempel Windows 7 kan man göra det i textrutan för att köra program som visas på Startmenyn.

Om du verkligen längtar tillbaka till Dostiden, du kanske vill köra ordbehandlaren Wordstar, så finns det öppna operativsystemet Freedos som är kompatibelt med de flesta Dosprogram.