Nu är det dags att spana in i framtiden och få en känsla för vilka trender som kommer att påverka utvecklare under 2017. Här är elva produkter, företeelser och trender som är värda att hålla ögonen på. Vi börjar med kategorin som alltid kittlar lite extra för utvecklare:

Google Go
Google Go.

1. Årets språk 2017 blir…

Javascript ångar på. Apple har något stort på gång med Swift. Python karvar ut en allt större nisch. Java och C# är inte nya, men stabilt populära. Men det allra mest intressanta språket tycker jag är… Googles Go!

Google är på väg att få till ett språk som uppfyller de flesta krav, från enkelhet till brutala prestanda. Visst, de som gillar virtuella maskiner är väl inte helt nöjda med ett språk som kompilerar till maskinkod på gammaldags vis. Men kan man leva med det så är det mycket som lockar med Go, i mina ögon främst designmålet att skapa ett generellt men ändå begränsat språk.

Nu hänger mycket på bredden och kvaliteten för de verktyg och bibliotek som skapas. Men genombrottet har redan kommit i och med att Docker byggts med Go. Det är ett betyg så gott som något.

2. Devops överallt

Att devops, kontinuerliga leveranser, pipelines och liknande arbetssätt tar över inom allt fler sektorer är uppenbart. 2017 är det nog dags för individen, utvecklare eller driftspersonal, att se sig själv i spegeln och fundera på hur man passar in i den nya tiden.

Om man känner sig olustig över utvecklingen från renodlade utvecklingsteam till devopsteam kan man fråga sig vad alternativet är när kraven på snabbare och mer frekventa leveranser av nya versioner av mjukvaror ökar.

3. Hur små ska mikrotjänster vara?

Mikrotjänster, micro services, blir ett naturligt sätt organisera applikationer och tjänster, speciellt i samband med andra trender som containrar och devops. Men hur ska en mikrotjänst se ut? Och finns det ett generellt svar på den frågan? Svaren är ”det beror på” och ”med största säkerhet inte”.

Här finns mycket arbete att göra och de olika svar som det arbetet resulterar i lär variera kraftigt. Det blir viktigt för varje utvecklingsorganisation att hitta en väg som passar.

4. Docker-sfären växer

Docker, och andra containerlösningar, tar över, antingen på egen hand eller i samförstånd med äldre tekniker som till exempel servervirtualisering. Nu ser vi en ökad efterfrågan på kringverktyg, för att hantera alla containrar.

Just nu verkar Googles Kubernetes ha ledartröjan, men det finns ingen garanti för att det förblir så i slutet av 2017. Och det är knappast troligt att en enda verktygsplattform kommer att dominera helt. Kontentan är att man bör ha koll på verktygsutbudet för att lyckas med storskalig hantering av containrar.

5. Visual Studio överallt

Man kan diskutera om Visual Studio Code eller Visual Studio för Macen egentligen är Visual Studio. Men det känns inte så viktigt. Det viktiga är att Microsoft sprider sitt kunnande om utvecklingsverktyg till nya plattformar och nya grupper av utvecklare. Liksom bra utvecklingsverktyg var en fördel för Microsoft när företaget hade en utpräglad inlåsningsstrategi, så kan de säkert också bli det nu när Microsoft agerar mer öppet.

6. Alla spännande nya tillämpningar

Ai, maskininlärning, konstgjort tal, virtuell verklighet, förstärkt verklighet (ar), ja till och med robotar. Det finns mycket att göra som hade klassats som science fiction för inte allt för länge sedan. Det är kanske inte den enskilde utvecklarens ansvar att säkerställa affärsmöjligheter med sådan här ny funktionalitet, men det är definitivt ett krav att skapa användbara lösningar. Och det lär bli en stor utmaning.

Nyhetens behag varar inte länge nuförtiden.

7. Serverlösa applikationer

Serverlösa applikationer är naturligtvis inte serverlösa på riktigt. Det finns alltid servrar i molnet. Men den enskilde utvecklaren behöver inte bry sig om att ha ordning på specifika servrar, utan kan koncentrera sig på sin kod.

Med tjänster som Amazons Lambda och Microsofts Azure Functions bygger man applikationer bestående av spridda funktioner. I förlängningen passar det här som hand i handske ihop med mikrotjänster. Utmaningen blir, förstås, att hålla ordning på alla funktioner. När kommer verktygen som ger bra överblick?

8. Mobila webbappar

Det här är kanske mer en önskning än en realitet. Visst vore det smidigare att bara behöva bygga en mobilapp en gång, för alla plattformar, med hjälp av webbteknik som Javascript, än att skriva den på nytt för varje mobiloperativ. Det vore till och med smidigare än hybridlösningar i vilka bara mindre delar är anpassade för olika mobiloperativ.

Vi kommer närmare det idealtillståndet för varje år, eftersom prestanda för webbappar blir bättre. Men sanningen är väl att man aldrig når ända fram. Det kommer alltid att finnas behov av de allra snabbaste lösningarna och de är av definition i de allra flesta fall knutna direkt till ett operativsystem. Men andelen appar som kan byggas med webbteknik ökar stadigt.

9. Agilt överallt

Många utvecklare gillar att jobba agilt och det känns naturligt att göra det tillsammans i många team. Men hur jobbar man agilt i hela företag? Det är en mycket svårare nöt att knäcka och vi är inte ens nära en lösning på bred front. Bör man förresten vara agil i hela företaget?

En möjlig lösning på gåtan kanske finns i värdeströmmar (value streams). Enkelt uttryckt handlar det om att organisera sig på ett sätt som förenklar att skapa värde för kunder och användare.

Dags för omorganisation, med andra ord.

10. Ramverkshysterin avtar

Det finns ramverk som samordnar ramverk. Nu är frågan när det kommer ramverk som samordnar ramverk som samordnar ramverk. Och så vidare i all oändlighet.

Ja, du förstår. Det blir lite löjligt med den enorma mängden ramverk som lanseras kontinuerligt, speciellt vad gäller webbutveckling. Om du inte tror mig kan du kolla sajten dayssincelastjavascriptframework.com. Det bara måste lugna ner sig, ingen annan utveckling är möjlig. De som skapar ramverk för att nå uppmärksamhet, snarare än för att ramverken ska användas, kommer säkert att hitta andra scener för att uttrycka sin skaparglädje.

Inget ont om ramverksbyggare. Men risken finns att lyckade skapelser försvinner i mängden av lanseringar.

11. Till sist, det viktigaste av allt

Om man ska sammanfatta allt som sker inom it i allmänhet och på utvecklarfronten i synnerhet med ett ord, vilket blir det?

Automatisering.

Det här måste man förhålla sig till som utvecklare. Det kommer till exempel att innebära att en del av den svarta magi du tillskansat dig under årens lopp blir redundant, det kommer helt enkelt inte finnas utrymme att tillämpa den.

Den goda sidan är att du kommer kunna jobba snabbare, skapa mer värde på kortare tid, om du tar till dig de nyheter som passar i en specifik situation. Och det är naturligtvis bra.