Containertekniken slog igenom ordentligt under 2016. Allt fler upptäckte fördelar med en lösning för att organisera applikationer och annan mjukvara som krävs för att köra applikationerna i paket som är mer lättviktiga än virtuella maskiner.

I synnerhet Docker, men även administrationsverktyg som Kubernetes för att hantera storskalig användning av containrar, blev vardagsmat. Och Windows kom med i matchen på allvar, både med Docker och med andra containerlösningar.

Vad kommer att hända med containrar under 2017? Som så ofta annars finns olika åsikter om den frågan. Det går att urskilja två huvudsakliga spådomar. Den första är att containrar blir standardmodellen som hela livscykeln för applikationer kretsar kring. Den andra att containrar bara blir ett steg på vägen mot ännu mer lättviktiga lösningar.

Läs också: 10 molntrender du måste ha koll på 2017

Patrik Löwendahl som är ansvarig för lösningar för digitala affärer på konsultföretaget Avanade lutar åt den andra åsikten:

– Det behövs inga containrar om man använder lösningar i molnet för att hantera ramverk och andra produkter som krävs, säger Patrik Löwendahl.

Hans spaning är att plattforms- och applikationstjänster i molnet (paas och saas) kan erbjuda samma funktionalitet som fås med containrar. Han ser containrar som ett övergående fenomen, även om företag som Amazon och Microsoft använder dem flitigt för att hantera sina molntjänster.

– Containrar kommer inte att påverka den vanliga utvecklaren särskilt mycket, säger Patrik Löwendahl.

Han tror vidare att lösningar för att köra funktioner med kod, så kallade ”serverlösa” tjänster, som Amazons Lambda och Microsofts Azure Functions kommer att göra containrar mindre relevanta än i dag. Om man bygger upp applikationer och tjänster av sådana funktioner slipper man att tänka på servrar, vad gäller arkitektur.

Daniel Marell som är utvecklare och arkitekt på konsultföretaget CAG tror att containertekniken kommer att få en stark ställning framöver.

– Docker är inte bara väldigt trevligt att jobba med och ger en enhetlig miljö på allt från en laptop till en stor server, vilket ger stora fördelar. Det är framför allt en leverantörsoberoende standard. I dag har containrar blivit det normala sättet att jobba för många, de bara fungerar, säger Daniel Marell.

Hans främsta poäng är att plattformstjänster i molnet visst kan ge en del fördelar, men att de ofta leder till leverantörsinlåsning. Och det kan man undvika med containerlösningar. Containrar ger oberoende.

Läs ocskå: Så kör Volvo Cars in i container-världen

Hur kommer det att bli med containrar under 2017? Hur central kommer tekniken att bli?

Det är ingen tvekan om att containrar kommer att vara centrala i många arkitekturer för molnbaserade lösningar. Om vanliga utvecklare, alltså inte de som står för grundläggande arkitektur för molnplattformar, behöver bry sig beror sannolikt på hur tjänster för serverlösa funktioner (Lambda, Azure Functions, med flera) utvecklas.

Om det kommer bra administrationsverktyg för att hantera applikationer som byggs med tjänster som Lambda så blir containrar mindre viktiga för de flesta utvecklare.

2017 blir ett ödesår för containrar. Frågan är om de förpassas till bakgrunden eller om de armbågar sig fram till rampljuset.