Fission är ett ramverk från molnföretaget Platform9 som omfattar de flesta heta hajpbegrepp i utvecklarvärlden just nu. Syftet är att hantera applikationsarkitekturer baserade på enskilda funktioner, kallas serverlösa applikationer, som körs på containerkluster med Docker som hanteras med plattformen Kubernetes.

Ett sätt att tolka det är att det sammantaget blir en plattform för att hantera mikrotjänster.

Läs också: Containrar ger oberoende – men riskerar att bli en fotnot i historien

Det kanske låter som ett ovanligt krångligt mål, men just den funktionalitet som Fission lovar att erbjuda är den felande länken för att få ihop den här typen av arkitekturer. Åtminstone en av de felande länkarna.

Enklare uttryckt ska utvecklare inte behöva bry sig om infrastrukturen (containrar och virtuella servrar), utan kunna koncentrera sig på funktionerna som de skriver. De miljöer för serverlösa applikationer som har varit mest framträdande hittills är molntjänster som Amazons Lambda och Microsofts Azure Functions. En poäng med Fission är att kunna köra serverlösa applikationer på egen hårdvara.

Ett exempel på funktionalitet är att Fission skapar ett ”lager” med redan startade containrar som är redo att köra funktioner. Det ska innebära en medeltid för att köra i gång en applikation på 100 millisekunder.

Läs också: Nya trenden – glöm servrarna

Fission är byggt med Googles språk Go, men målet är ramverket ska vara agnostiskt både vad gäller språk som används för funktioner och plattformar som körs i containrarna. Men i den första version av Fission som finns tillgänglig är det Node.js och Python som gäller.