När den interna lagringslösningen för it-konsultföretaget Sigma Technology, med cirka 500 anställda, började bli till åren såg Andreas Lamkén sin chans. Han är teknikchef för konsultbolaget som är en del av Sigmakoncernen.

Den gamla san-lösningen (storage area network) var 4,5 år gammal när projektet för att ersätta den drogs i gång förra våren. Nu var det dags att satsa på hyperkonvergerad lagringsvirtualisering kombinerad med servervirtualisering. Lösningen blev Storage Spaces Direct (S2D) och Hyper-V, som är två lösningar i Windows Server 2016.

– Att man kör lagring och servervirtualisering på samma servrar innebär att det blir färre burkar att hålla reda på, säger Andreas Lamkén.

Läs också: Extremt fet minnespinne sväljer 2 terabyte

Att minska komplexiteten för en lagringslösning kanske inte är ett självändamål, men det hänger samman med flera olika typer av fördelar, som enkel hantering, högre prestanda, ökad kapacitet, ökad tillgänglighet och, som pricken över i, lägre kostnad.

nätverk
Den översta bilden visar den ursprungliga installationen. Bilden nedan visar den nya, virtualiserade lagringslösningen. Notera att antalet kablar är betydligt mindre.

Av de olika målen är det flera som infriats med råge hos Sigma Technology, till exempel bättre prestanda. Att den grundläggande drivkraften är att bli mer effektivt för både kunder och anställda är underförstått.

Innan vi ger oss i kast med detaljerna är det tid att besvara den stora frågan: Vad är lagringsvirtualisering?

Ett enkelt svar på frågan är att det handlar om mjukvarudefinierad lagring, alltså att använda fristående mjukvara för att kontrollera användning av hårdvara. Att epitetet ”hyperkonvergerad” finns med innebär att alla olika typer av resurser (lagring, beräkningskraft i form av processorer, nätverk, etcetera) tillhandahålls med samma hårdvara, eller via samma servrar. Här finns en stor besparingsfaktor och även ett skäl till minskad komplexitet.

Vad gäller prestanda har Sigma Technology verkligen förbättrat hanteringen av lagring. När Andreas Lamkén testade prestanda ur olika aspekter så var den minsta prestandaförbättringen han uppmätte 650 procent, när han jämförde den gamla san-baserade lagringslösningen med den nya virtualiserade.

– Visst var hårdvara i den gamla lösningen 4,5 år gammal och jag har inte jämfört den nya virtualiserade lagringslösningen med en ny san-lösning. Men förbättringen är ändå enorm, säger Andreas Lamkén.

Läs också: Amazon tokdumpar lagringspriser – nu blir det nytt priskrig i molnet

En mer detaljerad prestandajämförelse finns i faktarutan nedan. Man kan konstatera att den nya lagringslösningen åker i cirklar runt den gamla, med lätthet.

Blir det billigare eller dyrare med Sigma Technologys nya lagringslösning?

Som du säkert gissar, med tanke på hur teknikutveckling fungerar i allmänhet, så blir det förstås billigare, jämfört med att satsa på en ny san-lösning.

– Vi sparade minst en halv miljon kronor. Jag uppskattar att det blev åtminstone 25 procent billigare.

Man får inte glömma effektiviteten för den fysiska installationen, hyperkonvergerat är en kompakt lösning där man i praktiken halverar antalet fysiska maskiner och switchar. Det tar hälften så stor plats och använder cirka 50 procent mindre ström och kyla.

nätverk
Till vänster: den ursprungliga installationen. Till höger: den nya virtualiserade lagringslösningen på plats med avsevärt mer ledig plats i racket.

Kostnadsjämförelsen tar även hänsyn till att man fått en konvergerad lösning, alltså att olika typer av resurser, som lagring och beräkningskapacitet, hanteras med samma hårdvara.

Vad är det man har fått pengarna, ur ett lagringsperspektiv?

Exklusive kapacitet för säkerhetskopiering har man cirka 20 TB lagringskapacitet med avancerade lösningar för redundans, i två olika datacenter. Lägg till det ”några TB” för cacheminne. Endast flashdiskar har använts. Hårdvaruleverantör är HPE.

Vad gäller redundans så kan det ordnas med endast två noder (servrar). Från början specade man en konfiguration som skulle kräva fyra noder för redundans, men kom fram till att det gick med endast två. Ett sätt att se den förändringen är att det blir en mer driftssäker it-miljö, eftersom kraven sänks för att ordna redundans.

Allt det här låter ju bra, så vad är haken?

– Vi har försökt ligga långt fram och hitta ett prisvärt mellanspår. Men den här typen av lösning finns inte att köpa färdig, jag har själv specificerat konfigurationen vilket tagit en del tid, förklarar Andreas Lamkén.

Det är rätt uppenbart att han tycker att det är roligt att ”labba”. Lägg till det att han är teknikchef på en koncern med 500 anställda varav många är teknikkonsulter. Det finns en anledning för honom att lära sig om ny teknik och det är ett mål inom bolaget att ligga i teknikens framkant, vilket det kanske inte är för de flesta företag.

En belöning för det nedlagda jobbet, förutom bra prestanda och låg kostnad, är en lätthanterlig it-miljö. Den största förenklingen är att det bara är en systemmiljö att administrera numera. Andreas Lamkén tycker också att själva konfigurationsarbetet blivit ”väldigt mycket enklare”.

Fakta

När Andreas Lamkén körde prestandatester för lagring med den gamla san-miljön och den nya virtualiserade miljön blev resultaten uppseendeväckande. Så här stora förbättringar uppmättes:
Typ av test      Procentuell förbättring
Sekventiell läsning              4 678%
Slumpmässig läsning         2 523%
Sekventiell skrivning           1 039%
Slumpmässig skrivning       1 383%
Källa: Sigma Technology