Uppskattningen av antalet nya kodrader i år görs av det amerikanska säkerhetsföretaget Applied Visions. Man undrar hur många nya säkerhetshål som alla nya kodrader ger upphov till. Enligt Applied Visions handlar det om flera miljarder.

Det här framkommer av en rapport publicerad av Cybersecurity Ventures och Code Dx. Det senare företaget har knoppats av från Applied Visions.

Läs också: Skaparen av C++ planerar stora förändringar av språket

Lösningen för att hantera den här alarmerande situationen är enligt rapporten att använda hybridtestverktyg för att hitta säkerhetshål i mjukvara. Det handlar om att blanda statiska tester (att analysera programkod) med dynamiska tester (att testa program som körs).

Ytterligare en del av säkerhetsarbetet är att förbättra skyddsmekanismerna för mjukvara när den körs. Det kallas för Runtime application self-protection, rasp. Det handlar alltså inte om att skapa separata säkerhetslösningar, utan om att bygga in säkerhetsfunktioner i själva applikationerna och i de miljöer som de körs i, de så kallade run time-miljöerna.

Läs också: Google blockerar javascript-filer för att göra mejlen säkrare

Enligt Cybersecurity Ventures och Code Dx är det här en marknad som växer. Man förutspår att den kommer att omsätta 6,77 miljarder dollar, cirka 59,7 miljarder kronor, 2021, jämfört med 2,24 miljarder dollar, cirka 19,7 miljarder kronor, 2016. Och marknaden för säkerhetslösningar som byggs in i applikationer förutspås växa snabbare än säkerhetsmarknaden generellt.