Förra året var oväntat nog en återkomst för det klassiska spammejlet, det visar Ciscos årliga rapport om cybersäkerheten.

Hos de företag som undersökts i rapporten bestod nämligen 65 procent av den totala mejl-skörden av just spam - och enligt Cisco ska hela 3 000 spam ha skickats i sekunden förra året. En ökning från 2015 då det enbart ska ha skickats 1 000 i sekunden.

Läs också: Årets värsta hack – minns du säkerhetsåret 2016?

Av alla spam som mottogs var det dock bara 8 procent som faktiskt innehöll skadlig kod, men även en sådan liten procentsats blir stor till antalet när man tittar på hur många mejl som skickades.

Ett annat säkerhetshot som breddade ut sig förra året var adware, alltså skadlig kod som visar upp reklambanners eller pop-up-fönster på den infekterade datorn. Av de 130 organisationer som förekommer i rapporten hade 75 procent av dem råkat ut för adware.

Men i takt med att vissa hot ökar var det andra som minskade. Bland annat minskade antalet hack som utnyttjade sig av Adobes Flash, vilket kan betyda att allmänheten fått upp ögonen för bristerna med Flash och att Adobes tjat på sajter om HTLM5 kan ha burit frukt.

En annan något positiv punkt i rapporten var att 2015 års vanligaste intrångsverktyg Angler, Nuclear och Neutrino minskade i användning. Men tyvärr minskade inte hoten för det då nya program som Sundown, Sweet orange och Magnitute tog över pallplatserna.

Läs också: Jonas Lejon: Här är de värsta säkerhetshoten 2017

Utöver en redogörelse över antalet hot innehåller rapporten även en sammanställning på den enkätundersökning som Cisco gjort bland 3 000 säkerhetsansvariga på stora och små företag.

Svaren visar att 44 procent av alla säkerhetsvarningar aldrig efterforskades vidare, och att 54 procent av de reella hoten aldrig åtgärdades. Något som kan betyda att de digitala säkerhetsverktygen håller ett högre tempo än vad säkerhetspersonalen mäktar med. Enligt de svarande kan detta bero på låga budgetar och bristfällig kompetens hos personalen.