De flesta webbutvecklare som ligger långt fram har sedan länge anammat tekniker som Rest och Json (se faktaruta). Rest som är ett enkelt sätt att kommunicera mellan applikationer, främst på internet, och Json som är ett Javascriptbaserat dataformat är på väg att ta över från mer komplexa alternativ som Soap och xml. Vissa skulle hävda att de redan har gjort det.

Nu ska det här märkas ordentligt på Javaplattformen. Efter att Oracle förra året gjorde en omstart med server-Java (Java EE) så klarnar bilden nu. Efter att ha berättat om satsningar på mikrotjänster och molnlösningar för Java EE redan förra året slår man nu på trumman för Rest och Json. I oktober är det tänkt att en ny version, Java EE 8, ska lanseras.

Läs också: Oracles vd tar plats i Trumps övergångsstab

– När folk bygger mikrotjänster nu för tiden brukar de vara Restbaserade. Det innebär att de byggs med Jax-Rs som är en nyckelspecifikation och som är på väg att uppgraderas, säger Mike Lehmann, chef för produkthantering på Oracle, till IDG News.

Den nya versionen av Jax-Rs, se faktaruta, blir 2.1. Den kommer att innehålla ett antal nyheter, till exempel hanteringar av händelser som sänds från servrar. Att Jax-Rs blir en del av Java EE 8 ska innebära bättre möjligheter att bygga Restlösningar.

Det har kommit en del positiv respons på Oracles ansträngningar:

– Rest är verkligen en viktig teknik för de flesta mikrotjänster. Jax-Rs 2.1 bjuder på en gedigen samling förbättringar, säger Reza Rahman som leder den oberoende intresseorganisationen Java Guardians. Han har tidigare varit evangelist på Oracle.

Om Oracle har tvekat att satsa på Rest och mikrotjänster så blev man nog övertygade efter en undersökning förra året som omfattade 1 700 utvecklare. Den visade att Rest och http 2 var de två nya tekniker som de flesta ville se i Java EE. Redan i december meddelade Oracle att det mesta av utvecklingsarbetet, till exempel för Jax-Rs 2.1, redan var gjort.

Arbete har också gjorts med applikationsservern Glassfish som fungerar som en referensimplementation av Java EE. Bland övriga tekniker som intresserar Javautvecklare märks Json-B som specificerar hur Javaobjekt kopplas till Json.

Läs också: Oracle gör ny offensiv mot Amazon – och spår datacentrens död

Allt det här syftar till att göra Java till en bättre plattform för molnutveckling:

– Det vi vill göra med Java EE 8, och med vilken mikrotjänstplattform som helst, är att se till att den kan kommunicera med molntjänster på ett enkelt sätt, till exempel för lagring och övervakning, säger Mike Lehmann.

Oracle har också börjat jobba med Java EE 9 som är tänkt att lanseras 2018. Fokus ligger bland annat på skalbara, oberoende tjänster och nyckel-värde-lagring (key-value store).

Fakta

Java EE står för Java Platform, Enterprise Edition.
Rest står för Representational state transfer.
Json står för JavaScript Object Notation.
Jax-Rs står för Java API for Restful Web Services.